Procheti.com

Финансов анализ

Обществени науки
Пищови и лекции | Финанси |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 22

Теоретическата същност на анлаиза намира израз в : разчленяването – дава възможност  да се проникне в дълбочината на изучавания ик обект, да се опознае неговата същност, строеж и въз основа на това да се разкрие ролята и значението на вс ел в цялото. Аналитично – разчленяването на цялото е в съответствие с неговите особености и спец черти по точно установени признаци с цел да се разкрият закономерностите. Изучаването на ик процеси не се изчерпва само с анализ. Различен е изходния пункт, ко позволява да се изучава същността на процесите и явленията. За изучаване на общото е необходимо отделните части да се изучат в единство и да се изследва взаимната връзка м/у тях.