Procheti.com

Финанси и финансова политика

Обществени науки
Пищови и лекции | Финанси |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 5

Финансите възникват като понятие и се утвърждават като наука във връзка паричните сделки на държавата. По тази причина формулирането на финансите не е възможно без характеризиране на държавната икономика (сектор) и на произвежданите публични блага. Държавния сектор и произвежданите от него публични блага пораждат система от парични потоци в стопанството. Те, от своя страна,могат да се обособят като: