Procheti.com

Философията като наука

Обществени науки
Пищови и лекции | Философия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 39

И ако това се осъзнава то би се отразило положително върху престижа на фил-та. Но става в повечето случаи обратното и хората си изграждат грешна представа за една наука с 2500г история. Дори отричането на философията е по своята същност философстване. И тази погрешна представа води след себе си и превратното разбиране, че философията трябва да даде отговори на формулирани въпроси, но тя не би могла да даде такива задоволителни отговори защото фил. не е емпирична наука, а по- скоро начин на световъзприемане.