Procheti.com

Файлове от Философия

Общо 96
Обществени науки
 • „Структурна теория на Зигмунд Фройд”

  Състезавал се с доста други кандидати за много малко свободни места. Брюке му помогнал да получи стипендия за обучение, първо с великия психиатър Шарко в Париж, а след това с неговия колега и съперник Бернхайм в Нанси. И Шарко, и Бернхайм, изследвали влиянието на хипнозата при хистерии. След като прекарал кратък период от време като лекар в неврологията и директор на детското отделение в Берлин, Фройд се върнал във Виена, оженил се за дългогодишната си годеница Марта Бернайс и започнал да практикува в областта на невропсихиатрията, с помощта на Йозеф Бройер. Книгите и лекциите на Фройд му донесли както слава, така и отлъчване от преобладаващата част от медицинското общество.
 • „Себепознанието и другите“

  За сега ще се спрем върху глава четвърта с Чарлз Кули, който въвежда понятието „огледален Аз“, отразяващо реакциите и оценките на другите хора, които личността получава за себе си. В изследванията на Шроугър и Шьонеман за „огледален Аз- образ“ се установява, че хората възприемат своята представа за Аз – образа си, а не действителната представа на другите за личността си. Човек сам за себе си не може да се себеопознае, за това информация в полза на себепознанието може да се извлече от директния контакт и ясно формулирана информация, оценки или характеристики от другия човек. Или в междуличностния контакт и самостоятелно получаване на информация от собственото поведение. А поведението и преживяването се осъществяват в социалното взаимодействие за това и анализът на чуждите реакции се осъществява и е свързан с него.
 • ‘‘Реален и невротичен страх‘‘ Зигмунд Фройд

  Наричан е ‘‘бащата на психоанализата‘‘ и е обявен за революционен гений от австрийския елит. Славата му несъмнено е придобила огромни измерения. Идеите на Фройд са колкото признавани, толкова и отричани. Това се дължи на факта, че тези идеи засягат дълбоко самочувствието на съвременния човек. Учението на Фройд е ярък израз на най-дълбоките духовни движения на епохата. Това е периода около световните войни. В този период човешката природа показва най-голяма жестокост. В такива екстремни форми на човешката агресия и разрушителност се раждат мощни философски и психологически школи (екзистенциализъм и фройдизъм).
 • Марксизмът и учението за обществото

  В творчестовот на Маркс се очертават два периода. Първият период е от 1841г. когато той пише първите си статии до 1847-48г. През този период Маркс пише редица произведения, някои от които са в авторство с Енгелс. Пример за самостоятелни произведения са „Икономико-философски ръкопиоси” , „Нмеска идеолоия” , а в авторсто с Енгелс са например „Светото семейство манифест на комунистическата партия”. Този период завършва с манифест на написването на Комунистическата партия през 1847г. а двамата стават члнове на една организация наречена Съюз на справедлиите.
 • Марк – Варон (116 – 27г. Пр. Хр.)

  Варон подобно на Аристотел приема робите за говорещи оръдия на производството, но за разлика от Катон, предлага по-гъвкави методи за повишаване ефективността на робския труд. Според Варон робите не трябва да се вземат от едно и също племе, за да не възникват заговори. Следвайки принципа „Разделяй и владей“ препоръчва да се разпалват национални вражди между робите. Предлага робите да се разпределят по отрасли според характера, възрастта и физическата им сила. Това според него ще направи производството по-ефективно.
 • ИНДУКЦИЯТА

  Педпоставките на даденото разсъждение показват, че А1, А2 .... АН притежават качеството Р, но не изчерпват предметите от класа А. В заключението обаче – очевидно с определена вероятност - се твърди, че всички предмети от класа притежават качеството Р. Тук от знанието само за някои от предметите на дадено множество се прави извод за цялото множество.
 • Как да накараме хората да мислят, че сме поне с двайсет пункта по-интелигентни

  Доказано е, че умението да се слуша повишава интелигентността с 20 пункта и освен това така се изграждаме като силни и уверени личности. Тайните на добрия слушател се изразяват в това да спазват 4 основни съвета. Съвет 1 предлага да се отделя по-голямо внимание на идеите, отколкото на фактите като се обобщава основната идея; Съвет 2 учи как да преодоляваме вътрешните си емоционални критерии Това става като изчакваме с преценките и заключенията и като установим точно кои идеи доказват нашата правота за да избягваме заблуждения.
 • ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБРАЗА НА ДОН ЖУАН В ЕСТЕТИЧЕСКИЯ СТАДИЙ ПРИ СЬОРЕН КИРКЕГОР

  Аз ще разгледам естетическия стадий и по-общо казано ще направя характеристика на образа на Дон Жуан. Но преди да започна с Дон Жуан ще кажа няколко думи за самия автор. Сьорен Киркегор е роден на 5 май 1813 година в град Копенхаген, Дания. Наричан е философ-екзистенциалист, защото се смята, че той е запълнил липсващата във философията на Хегел рефлексия и позиция към човека като актуално и индивидуално съществуване.
 • Философия на културата

  Също като при ред други думи, наследени от гръко-римската древност или създадени от античен материал (философия, литература, естетика), в култура се срещат и пресичат сложно стари и нови смислови положения, високи твърди значения и ниски практически оттенъци на смисъл. Но думата култура се оказва сложно напластяване на смисъл и поради динамиката на самото явление, изразявано в нея.
 • Екзистенцията смисълът на човешкото съществуване

  Хората започват да търсят човешкото в човека. Дж. Р. Толкин, писателят на „Властелина на пръстените” е участвал в първата световна война. Загубил е всички свои приятели във войната и вижда при завръщането си бреговете на Фолкстоун и Дувър, бели и високи, и „ Кулите на Ерисея” описвани като пътуване към незримото царство. Той казва чрез думите на Гандалф вълшебника на Фродо, че те като съвременници на войната за пръстена правят всичко добро, на което са способни за да въстановят своя свят но „ дали бъдещето на следнащите поколения ще бъде безоблачно” зависи от тях самите. Това е идеята на екзистенционализма, че човекът е отговоен за своя живот и своето бъдеще.