Procheti.com

Файлове от Философия

Общо 93
Обществени науки
 • Марксизмът и учението за обществото

  В творчестовот на Маркс се очертават два периода. Първият период е от 1841г. когато той пише първите си статии до 1847-48г. През този период Маркс пише редица произведения, някои от които са в авторство с Енгелс. Пример за самостоятелни произведения са „Икономико-философски ръкопиоси” , „Нмеска идеолоия” , а в авторсто с Енгелс са например „Светото семейство манифест на комунистическата партия”. Този период завършва с манифест на написването на Комунистическата партия през 1847г. а двамата стават члнове на една организация наречена Съюз на справедлиите.
 • Марк – Варон (116 – 27г. Пр. Хр.)

  Варон подобно на Аристотел приема робите за говорещи оръдия на производството, но за разлика от Катон, предлага по-гъвкави методи за повишаване ефективността на робския труд. Според Варон робите не трябва да се вземат от едно и също племе, за да не възникват заговори. Следвайки принципа „Разделяй и владей“ препоръчва да се разпалват национални вражди между робите. Предлага робите да се разпределят по отрасли според характера, възрастта и физическата им сила. Това според него ще направи производството по-ефективно.
 • ИНДУКЦИЯТА

  Педпоставките на даденото разсъждение показват, че А1, А2 .... АН притежават качеството Р, но не изчерпват предметите от класа А. В заключението обаче – очевидно с определена вероятност - се твърди, че всички предмети от класа притежават качеството Р. Тук от знанието само за някои от предметите на дадено множество се прави извод за цялото множество.
 • Как да накараме хората да мислят, че сме поне с двайсет пункта по-интелигентни

  Доказано е, че умението да се слуша повишава интелигентността с 20 пункта и освен това така се изграждаме като силни и уверени личности. Тайните на добрия слушател се изразяват в това да спазват 4 основни съвета. Съвет 1 предлага да се отделя по-голямо внимание на идеите, отколкото на фактите като се обобщава основната идея; Съвет 2 учи как да преодоляваме вътрешните си емоционални критерии Това става като изчакваме с преценките и заключенията и като установим точно кои идеи доказват нашата правота за да избягваме заблуждения.
 • ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБРАЗА НА ДОН ЖУАН В ЕСТЕТИЧЕСКИЯ СТАДИЙ ПРИ СЬОРЕН КИРКЕГОР

  Аз ще разгледам естетическия стадий и по-общо казано ще направя характеристика на образа на Дон Жуан. Но преди да започна с Дон Жуан ще кажа няколко думи за самия автор. Сьорен Киркегор е роден на 5 май 1813 година в град Копенхаген, Дания. Наричан е философ-екзистенциалист, защото се смята, че той е запълнил липсващата във философията на Хегел рефлексия и позиция към човека като актуално и индивидуално съществуване.
 • Философия на културата

  Също като при ред други думи, наследени от гръко-римската древност или създадени от античен материал (философия, литература, естетика), в култура се срещат и пресичат сложно стари и нови смислови положения, високи твърди значения и ниски практически оттенъци на смисъл. Но думата култура се оказва сложно напластяване на смисъл и поради динамиката на самото явление, изразявано в нея.
 • Екзистенцията смисълът на човешкото съществуване

  Хората започват да търсят човешкото в човека. Дж. Р. Толкин, писателят на „Властелина на пръстените” е участвал в първата световна война. Загубил е всички свои приятели във войната и вижда при завръщането си бреговете на Фолкстоун и Дувър, бели и високи, и „ Кулите на Ерисея” описвани като пътуване към незримото царство. Той казва чрез думите на Гандалф вълшебника на Фродо, че те като съвременници на войната за пръстена правят всичко добро, на което са способни за да въстановят своя свят но „ дали бъдещето на следнащите поколения ще бъде безоблачно” зависи от тях самите. Това е идеята на екзистенционализма, че човекът е отговоен за своя живот и своето бъдеще.
 • ДРЕВНОКИТАЙСКА ФИЛОСОФИЯ

  Социалната йерархия има няколко нива.На върха е императора,той разполага с живота и имуществото на всички. Под него са управителите на големи територии, намесници на императора.Под тях са т.нар. патроними -военноначалници ,които управляват стопанства ,разполагат с роби .Най-ниско са ши- чиновниците очи и уши на императора в цялата империя.В Китай има култ към длъжността.Тя носи на личността и престижа и благосъстоянието и общественото положение ,загуби ли се длъжността се губи всичко.
 • Древно индийската философия

  И трите се намират на еднакъв етап на развитие от бронзова към желязна епоха,развитие на робовладелския строй ,развитие на градовете ,използването на парите и класова борба.В естествените науки в Др. Индия са постигнати значителни успехи. Създадени са арабските цифри ,открита е питагоровата теорема, индийците за пръв път работят с десеттичната бройна система, била е развита идеята за кръглата форма на земята и за това ,че тя се върти не само около слънцето ,а и около оста си.
 • „Поетичния идеализъм на Новалис. Търсенето на истинска, свободна форма на философията, като поезия и живот” Разсъждения върху фрагмент № 31

  Знанието е това, което е известно, което е установено в резултат на познавателна дейност. В по-общ смисъл това е науката изобщо. Всяка наука трябва да умее да дефинира своя предмет и да посочи своята разлика от другите науки. В различните науки това е повече или по-малко сложен проблем. Но най-сложен е проблемът във философията. Въпросът за дефиниране на философията е един от основните и най-важни проблеми на самата философия. Да философствам, означава да се запитвам кое е същественото в човешкото съществуване и кой е пътят към знанието.