Procheti.com

Федерална република Германия

Обществени науки
Реферати | География |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 4

Германия е най-мощната икономическа сила в Европа и трета в света след САЩ и Япония.Тя е на първо място по износ на стоки(238 милиарда евро за 2007год.).Брутният вътрешен продукт на страната възлиза на 2 062,50 милиарда ЕВРО.Селското стопанство заема 1,2% от икономиката,промишлеността 30,4% а услугите 68,4%.Стопанството е високо развито.Добиват се въглища,нефт,природен газ,готварсака сол и калиеви соли.Развиват се черната и цветната металургия,машиностроителната,нефтохимческата и химическата,текстилната,кожено обувната както хранително вкусовата промишленост