Procheti.com

ФРОЙД И ЕРИКСЪН СА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕДНО И СЪЩО НАПРАВЛЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЯТА.ПО КАКВО СИ ПРИЛИЧАТ И СЕ РАЗЛИЧАВАТ ВЪЗГЛЕДИТЕ ЗА ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДВАМАТА ПСИХОЛОЗИ

Обществени науки
Есета | Психология |
Свали

Зигмунд Фройд /1856-1939/ е „бащата”на психоанализата.Това направление в психологията,наречено още динамична психология, е вече на повече от сто години.Възниква с изучаването на душевните заболявания и се разширява до всеобхватно учение за несъзнавания душевен живот.Неслучайно приносът на това учение за човечеството се окачествява като „духовна революция”.