Procheti.com

Файлове от Европейска интеграция

Общо 5
Обществени науки
 • Толерантни помежду си,толерантни към другите,толерантни към природата

  Толерантността и човешките права са основата за мирно съвместно съществуване във всички области на живота. Както в областта на международната и национална политика, така и в нашето населено място или в семейството.Те засягат всеки от нас и се отнасят до всеки от нас. От тяхното утвърждаване зависят нашите начин на живот,мирно съществуване и условия за нормално безпрепятствено човешко развитие.
 • Да запазим идентичността си в Европейския съюз!

  Думите му бяха: „Няма моето момче, ний сме в Европа вече, няма, няма, България е вече в Европейския Съюз ...”. Ироничното подмятане на този факт беше с лек привкус на протест срещу градската организация, срещу хората, които не му правеха място да седне, срещу държавните управници и едва ли не срещу цяла Европа. Тази кратка и незначителна, но доста често срещана случка ми навежда на мисълта, че мнозинството от българите не си дават сметка какво е това Европейски Съюз. Еврпейския съюз не е оргранизация от магьосници, които с вълшебна пръчица да превърнат живота ни в рай.
 • Да запазим идентичността си в Европейския съюз!

  От хиляди години човечеството воюва. Глобалните а по някога и не чак толкова глобалните конфликти на интереси се решават със сила, с кръв, с многобройни жертви, с разбити животи и мечти. Хиляди години са необходими на човечество да си даде сметка, че не това е начинът. След последната голяма война, а именно Втората Световна Война, се създават съюзи, които имат за цел да гарантират мира и развитието. Такъв съюз е и Европейския Съюз, на който България стана членка в началото на 2008г. Консервативно настроения български народ обаче прие това по-скоро със скептицизъм и страх. От какво ни е страх? Страх ни е от рязката промяна на цените, страх ни е от инфлация, страх ни е да не станем слуги на другите, страх ни е да не се затрием от историята като българи и всички да станем „европейци”.
 • Ролята на Испания в присъединяването на България към ЕС

  От 1925 г. българският пълномощен министър в Париж е акредитиран и в Мадрид, а първата българска легация, начело с легационен секретар, се установява в испанската столица през 1933 г. Отношенията са прекъснати през 1946 г. Възобновени са на равнище консулско и търговско представителство през 1970 г. Пълни дипломатически отношения на ниво посолство се възстановяват на 27 януари 1977 г. Сега и двете страни имат посолства с посланици съответно в София и Мадрид.
 • Греховете на Европа

  По време на Първата световна война се появяват неясни проекти за бъдещ  съюз, но те остават без практически последици. Втората световна война обаче превръща в дълбоко убеждение необходимостта от предприемането на конкретни и реални действия за изграждане на обединена Европа, основана на свободната воля на правителствата и солидарността между европейските народи. В кратък период след приключването на войната на континента се създават военни, политически и икономически международни организации, всяка от които има своето място и значение за развитието на интеграционните процеси и за гарантирането на колективната сигурност.   20-ти век, повече от всякога налага необходимостта Европа  да се  обедини, да възстанови своите позиции на континента, за да бъде конкурентно способен партньор на останалите световни сили.