Procheti.com

Файлове от Европейска идентичност

Общо 6
Обществени науки
 • Геополитика

    Този интерес, водещ до превръщането на геополитиката в нещо като мода, е лесно обясним. Съвременният етап в човешката история се характеризира с много сериозни промени, ерозиращи привичния планетарен баланс и изискващи спешни и адекватни политически решения. Радикално се променя съотношението на силите в света, окончателно остава в историята международният ред, установен след края на Втората световна война. В тази принципно нова ситуация, значението на геополитиката като “интердисциплинарен комплекс от политически и практически методи, с чиято помощ се интерпретират, оценяват и прогнозират явленията в географското пространство, влияещи върху политическите процеси” действително е трудно оспоримо.
 • България и Европейския съюз. Евроинтеграцията и националната идентичност

       Партньорства в международните отношения и външната политика винаги са съществували - това са различните съюзи и коалиции на държавите, създадени с цел  отстояване на общите интереси. В последните два века бяха създадени огромен брой междудържавни, наднационални или регионални организации с икономически, политически, военен или хуманитарен характер.     След Втората световна война мотивите за европейска интеграция  са продиктувани от всеобщото желание и воля за разбирателство, траен мир и сигурност, свобода и мобилност, от надеждата за икономическо благосъстояние и очакване за обща мощ
 • Българската модерност - един особен тип модерност

  ЕС не е просто политико-икономическа организация, а структура даваща възможност на европейските граждани да бъдат конкурентно способни при отварянето на техните страни към глобализацията (нещо неизбежно), като основната му цел е да умножи възможностите за оцеляване в един свят на постоянстваща промяна. В този ред на мисли, идеята на европейската интеграция е подчинена на стремежът към икономическо развитие, което именно би създало инструментите за контролиране на ескалиращата промяна – присъщо на модерните общества.
 • Български и европейски гражданин

  . По натурализация гражданството се придобива, след като лицето живее определено от закона време на територията на държавата. Тогава, по искане, лицето с нарочен акт на държавен орган се обявява за гражданин. Всеобщата декларация за правата на човека (приета е от Общото събрание на ООН на 10.ХII.1948 г.) обявява, че всеки човек има право на гражданство. Това право включва и възможността да промени първоначално добитото гражданство. Лишаването от гражданство е възможно при предвидени в закон основания. Съгласно чл. 13 от Всеобщата декларация за правата на човека: “Всеки човек има право свободно да се придвижва и да избира своето местожителство в пределите на всяка държава, да напуска и се връща в страната си”.
 • Българските задгранични мисии

  ЕС постепенно засилва ролята си в управлението на международни кризи чрез присъствието си в Западните Балкани, Близкия Изток, Африка и Югоизточна Азия и в тясното си сътрудничество с ООН и НАТО. От 2003 г. насам ЕС е предприел 16 военни и граждански операции и мисии по управление на кризи. Част от тях вече са приключили: военна операция на ЕС в Република Македония “Конкордия” (Concordia), полицейска мисия в Република Македония “Проксима” (Proxima), полицейски съветнически екип в Република Македония (EUPAT), мисия на ЕС в областта на върховенството на закона в Грузия (Eujust Themis), операция “Артемис” (Artemis) в ДР Конго, военно съдействие на MONUC в ДР Конго (EUFOR RD Congo) и мисия за наблюдение в Аче, Индонезия
 • Великобритания и еврото

  Дори след въвеждането му еврото продължава да разделя мненията, не само в дванайсетте държави, които го въвеждат, но и в трите, които предпочитат да останат извън първата вълна. Великобритания провежда преговори за отлагане на въвеждането на еврото още през 1991 г., когато този процес се договоря в Маастрихт. Датчаните отхвърлят на два пъти с референдум общата валута – през 1992 г. и през 2000 г. Шведите, които първоначално не приемат икономическия критерий за присъединяване към еврото, също поддържат тезата, че една промяна трябва да бъде подкрепена с референдум, преди да се пристъпи към осъществяването й. Има също ключови въпроси за 13-те държави кандидатки, които водят преговори за присъединяване – докато те ще трябва да се ангажират с валутния съюз като част от преговорите, на тях няма да им бъде позволено да въведат еврото, докато икономиките им не отговарят на икономическите критерии за членство