Procheti.com

Файлове от Етнология

Общо 1
Обществени науки
  • Родство и власт

    Човек не е измислил и семейството. Семейството  е  една  социална  групировка  от индивиди, принадлежащи и на двата пола, и  на различните поколения, чиято първа  цел е   възпроизводство   на   вида,   и   на  второ   място -  отглеждане   на   малките.   Човекът   е произвел   нови  социални  отношeния - произвел е общество.  Той  е   бил  в  състояние  да въздейства   върху   социалните   отношения,   в   техния   първоначален   вариант,   да   ги преобрази и да произведе нови социални отношения.