Procheti.com

Файлове от Етнология

Общо 4
Обществени науки
 • Теорията на вълшебната приказка

  Независимо от броя на действащите лица може да има само 7 персонажа: Антагонист. Това е основният персонаж, заради когото приказката съществува. Може да бъде антропоморфен, зооморфен или средищна форма – да преминава от една в друга форма. Може да се мултиплицира, да травестира, да променя облика и възрастта си. Понякога е отражение на близначния култ – добра и лоша сестра. Антагонистът е осъден на смърт – най-леката форма е физическата смърт, а най-тежката е изгонването от колектива. Антагонистът има ярко присъствие и задължителни реплики.
 • Славянска балада

  Проучването на баладните мотиви показва твърде голямо фолклорно единство на славянските народи. Но българската народна балада показва още една важна особеност – съществуването на твърде голяма фолклорна близост между балканските народи. Сродството на българските народни балади с общославянските и балканските баладни традиции не може да се обяснява само с със заемки и миграция на мотивите, с влияния на образността, композицията и стила, с творческия обмен между народите; в много
 • Календарни и семейни обредни песни

            В древността общата религия на всички лавяни,в това число и на българите,е била езичеството(паганизма или многобожието)Паганизмъте оставил следи дори и след приемането на християнството във всички народи.Доказателство за това са вярванията в духове,змейове ,русалки,самодиви,самовили,които за древните хора са олицетворявали различни  природни катаклизми и явления-пожар,смърт,извори,вода и т.н.Следи от тези езически вярвания откриваме и в трайното присъствие във фолклора на образите на Слънцето,Месечината,звездите,кометите,които се откриват в различни жанрове.След установяване на християнството в нашите зеи започва бавно и мъчително изкореняване на древната езическа практика  и опити хората да се освободят от старите паганистични представи.Но тъй като езичеството е с много дълбоки корени и  стотици поколения са следвали неговите традиции ,изкореняването не е
 • Обичаи, които не са свързани в точни дати. Нестинарство. Еньовден

  Песента е съвършено проста по композиция, изградена е върху изреждането и повторението; използувана е градацията, която се засилва с всеки нов стих и увеличава емоционалното въздействие. Идейният замисъл на песента е ясен — изказва се пожелание за плодородие, намиращо се в пълна зависимост от дъжда. Молбата за дъжд придобива етичен смисъл — трябва да се нахранят сиромаси и сираци. Обредът и песента имат еднакво предназначение — магическо въздействие върху природата. Но вярата в магията се явява не като отвлечено понятие — отго­варя на напълно реални нужди, свързана е с поминъка на се­лянина, с материалния живот. С песни е свързан и обредът Герман — погребване на чо-векоподобна кукла, най-често направена от кал, обикновено на 9 май, за измолване па дъжд. Митът има много стар произход