Procheti.com

Файлове от Етнология

Общо 18
Обществени науки
 • Българската традиционна култура в туристическата анимация

  За нашата страна използването на народното творчество в туризма е особено необходимо по следните причини: 1. В Европейските страни от където идват голяма част от туристите, традиционната култура отдавна е отживяла и оставила минимални следи в живота им.Всяка среща със съхранено народно творчество за населението от тези страни е истинско изживяване,което няма равностойно в ежедневието. 2. Ако се търси оригиналност в развлеченията, то може да се създаде главно на основата на традиционната култура.
 • Българският фолклор

  В миналото, в по старата фолклорна традиция ризата е била неотменима дреха както при мъжете така и при жените. При жените ризата се е приемала за първата дреха непосредствено на тялото. Нейното място в носията е като основен носител на знаците на социалния живот. Ризата е приемана като неотменима дреха до степен срастване с човека за да прикрие „ ужасяващата му и напълно недопустима природна голота“.
 • Цветница

  Пролетните календарни празници целели събуждането на природата за нов живот след зимния сън, както и осигуряването на здраве и щастие на човека. Сред наситените с най-много емоции пролетни празници са Цветница и Лазаровден. В България Цветница или Връбница, както още се нарича, е един от най-хубавите и обичани празници.
 • сокай и пафти

  Тъй като е излязъл от масова употреба в началото на ХІХ век, до нас са достигнали главно описания, съхранени в спомените на възрасни хора. Ценен документ за този накит са и две картини, рисувани след Освобождението – „Тревненка” на Иван Попдимитров, от която е запазено само фотокопие ( картината е изгоряла през 1944 г. при бомбардировките над София), и „Жена от Боженци” на Ив. Мърквичка, рисувана вероятно 1896 г. (на снимката в дясно)
 • Символен прочит на приказката Тримата братя и златната ябълка

  В библейските и християнските традиции драконът е олицетворение на Антихриста, въплащение на Сатаната и варварщината . В Християнството смазаните глави на чудовищата (драконите, Левиатана) символизират победата на Христос над злото: "Ти си смазал главите на морските чудовища. Ти си строшил главите на Левиатана. Дал си го за ястие на людете, находящи се в пустинята". (Псалми, Псалм 74, 13-14). Драконите представляват също армията на Луцифер, противопоставена на ангелската армия на Бога
 • Култът към светиите в исляма

  В началото в исляма имало непреодолима преграда, която отделяла недостъпното божество от слабия тленен човешки род. Безпомощните твари трябвало с упование да устремяват своя поглед към безграничната височина на светиите. Никое човешко съвършенство не може да се сравни сизконното съвършенство на божествата, нито едно свръхестествено дарование на отделния човек не може да се сравни с могъществото им. Немислим бил какъвто и да е култ към някого другиго, освен към Аллах. Невъзможно било някакво обръщение за помощ, някаква закрила при нещастие да не бъдат отправяни към него.
 • Бит и душевност на българина

  Колективизмът - душевността на родовото общество.Като негов носител се явява задружно живеещото селячество. Задругата, която наследи рода, запазва този колективизъм в общите му черти през цялото Средновековие, през турското робство чак до окончателното й изчезване след Освобождението
 • Българските празници

  Един твърде богат жител на Патара, баща на три дъщери, ненадейно загубил състоянието си и изпаднал в голяма беднота. Привикнал към богатството, той не можел да се бори с изкушенията на бедността и замислял вече безчестни пътища да достави средства за живот на себе си и трите си дъщери. Имал намерение дори да пожертва честта на момичетата. Но с помощта на св. Николай, който скришом нощем му подхвърлил кесия със жълтици, бил спасен. Нещастният баща не можел да повярва на очите си. Нещата започнали да се подреждат, той омъжил най- голямата си дъщеря
 • Пролетни обичаи

  Обичайте и вярванията, свързани с приготвянето на курбана  -  заколване, опичане и разнасяне, имат предимно магичен и символичен характер : кръвта и костите от агнето се заравят в мравуняк, за да се плодят овцете, децата се начервят с кръвта му, за да са здрави и червени. Освен това се смята , че кръвта и другите остатъци имат апотропейна сила срещу градушка и пр.Едновременно с кръвната жертва на Гергьовден се приготвя и гергьовденски кравай, който се нарича кошара
 • Българска национална кухня

  По-късно с разширявяне употребата на подправките ястията придобиват нови вкусови качества.Ха-рактерно е обаче,че подправките се използват умерено,и то в състояние с вида на основния продукт на яс-тието.Типична подправка за зрелия фасул е джодженът,за лещата-чубрицата,за баклата и тиквичките-ко-пърът и т.н.Ястията от продукти,които имат ясно изразени ароматни и вкусови качества,например от лист-ни зеленчуци ,прясна риба,пресни млади меса и др.,обикновенно се приготвят с малко подправки или без подправки.