Procheti.com

Файлове от Есета

Общо 297
Обществени науки
 • Вината-плод на човешките грешки води до самота!

  Вината властно и неусетно се настанява в душата ни и започва да плете там свойте мрежи. Попадне ли д тях, ние изгубваме представа за действителността, за света, за хората. Сетивата ни са настроени така, че в съзнанието ни живее само мисълта за оная неправилна, непоправима постъпка, за грешката. Това е грешката, която ражда съдницата Вина.
 • Вечното съзтезание на ученика и учителя

  Процесът на възпитание на подрастващия започва от още от началения курс на образование. Връзката учител-ученик в този етап е най-силна и затова в него трябва да се изградят най-основните ценности и умения. Личността на учителя става проводник между зрялото поколение (тези, които предават) и растящите (тези, които приемат), като ефективността му зависи от комуникативните и възпитателни умения на самия учител.
 • конфликти

  Но живият живот е друго. Изправяш се всеки ден, ако си учител , пред една аудитория от деца, които не знаеш в кой момент с какво ще те изненадат. Твоята цел е: да ги научиш да разсъждават, лека- полека да ги подготвиш за живота, а те немирниците си мислят нещо свое, правят си нещо с ръце под чина- с GSMa изпращат клипче на свой съученик или просто драскат нещо. И ти писва. Ти си се подготвил за урока желаеш да им предадеш своя опит и знания, а те са като хор и въобще не те отразяват.
 • За онова велико чувство наречено любов

  Любовта е едно от най-ранните чувства за човека. Нея я е имало и ще я има. Тя е единствената, която може да ни накара да се борим, защото, както всичко останало в този живот, любовта е борба. Борба за щастие. Всеки един от нас, трябва да разбере, че истински красиво е само онова, което човек познава и изпитва със сърцето си, а именно – човешката доброта и любов. Красотата не е в материалното, във външното, а в човешки почувстваното, родено от мечтата и любовта.
 • Псевдомисленето

  Поведението на този човек не се различава от поведението на рибаря, но, ако се вгледаме по внимателно става ясно, че той просто е усвоил прогнозата. Той всъщност изпитва потребност да има собствено мнение за това забравя, че просто повтаря нечие авторитетно твърдение; той вярва, че е достигнал до определен извод въз основа на собствените си разсъждения, но в действителност просто е усвоил мнение на авторитет, без сам да забележи това.
 • Съответствие между пасивно и активно поведение

  Важно условие при бизнес отношенията е деловото общуване. То представлява взаимодействие между двама или повече души, които имат служебни взаимоотношения. Успешното делово общуване изисква да се изслушва и познава добре партньорът и по точно неговите интереси, нужди, претенции и т.н. В основата на активното и пасивното поведение стоят някои основни правила, които са свързани с бизнес общуването.
 • Съответствие между пасивно и активно поведение

  В основата на активното и пасивното поведение стои веригата „отношение -мнение – внушение - дейтствие”. За всеки един компонент от нея може да има позитивно мислене като отношение към организацията или негативно такова. В теорията се разглеждат дванадесет варианта на активно и пасивно поведение. Става въпрос за устойчиво и неустойчиво поведение на субектите. Поведенческа устойчивост се наблюдава в два от вариантите тогава, когато във веригата има последователност. Ясно е изразено отношението към ситуацията, което оказва влияние върху стабилността на управленския процес.
 • СВОБОДАТА Е В ПЪЛНАТА ЛИПСА НА АНГАЖИМЕНТИ

  Но за жалост(или не!) личната свобода съвсем не е неограничена възможност на личните желания и намерения, а е личностно право, което поражда сериозни задължения. В Древния Рим хората са се деляли на свободни и роби.Свободните граждани са се различавали от несвободните по златния пръстен, който са имали право да носят.Оттогава до днес златният пръстен, който традиционно се подарява при навършване на пълнолетие, е белег за свободна личност.
 • Структура и съдържание на психологията на интелектуалната недостатъчност

  Като обобщена система от знания, науката се конструира и изгражда едновременно, или последователно, в вда плана- като вътрешна и външна структура. Първата конструира и структурира “вътрешната” си стеда, която се състои от знанията за психичното, психиката на лицата с биофункционални дефекти на централната нервна система. Такива са различни дани, научни факти, доказателства, методи, аналитични средства, принципи и други.
 • Смъртта

  Замисляме ли се кое ни кара да се смразяваме и потръпваме при мисълта за смъртта? Дали страха от неизвестното, страха от наказанието или дълбоката празнина в сърцата ни? Защо с развитието на науката и прогреса на техниката, човечеството не можа да намери лек срещу смъртта и страха от нея? Защо когато чуем за катастрофа или сковаващият звън на камбаната си казваме “Да пази Бог” и се опитваме да изгоним от съзнанието си мрачните мисли?