Procheti.com

Ентелехия и порив

Обществени науки
Пищови и лекции | Философия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 3

 Според Аристотел животът – това е нематериално, формално начало, чиста форма, която организира материята. Ентелехията е съвършената цел, която съществува във всяко живо същество. Аристотеловата „форма” е понятие, близко по значение на научното понятие „информация”. Формата – това е редът, който прави от аморфната материя вещите, живите същества и човека. На съвременен език може да се каже, че генетичната информация, която се съдържа в ядрото на всяка клетка, определя, „организира” както самата клетка, така и целия организъм. Защото тя съдържа целия ред на струкурните и процесите в клетката и организма. Ентелехията не е нищо друго освен целесъобразният, „перфектиният” начин, по който е подредена и действа клетката.