Procheti.com

Файлове от Електротехника

Общо 7
Обществени науки
 • КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ЕЛЕКТРОННА АПАРАТУРА

  Трансформатора е статичен електромагнитен материал, чието основно предназначение е да преобразува параметрите на променливотоковата електрическа енергия – напрежение, ток, честота, брой на фазите, и да осигурява галванично разделяне на електрическите вериги. Съществуват трансформатори с най – разнообразно предназначение в различните електронни устройства, сьобщителни апаратури и др. Трансформаторите са основен блок на всеки токоизправител на токозахранващо устройство и служат за преобразуване на мрежовото напрежени в напрежение с необходимата в конкретния случай стойност.
 • Интервали

  2. Количествена характеристика на интервалите Всеки интервал има своя количествена величина, която се определя от броя на степените включени в интервала. Интервалите се означават с арабски цифри съответстващи на броя на степените (1,2,3,4,5,6,7,8) или с латинските числителни редни имена: прима, секунда, терца, кварта, квинта, секста, септима, октава. Примата в строг смисъл не съдържа разлика между височината на двата тона, но при изменението и обръщението на интервала тя добива тоново съдържание и в музикалната теория се възприема за интервал
 • Търси се нова функция на ТО Тостер.

  Тостерът е уред за препичане на хлебни продукти. Продуктът се поставя в определения за препичане отвор, след което се навива таймера, който отброява нужното време за приготвчне на съответния продукт. Тостерът се състои се от (Бутони, корпус, нагревател, светлинна индикация, повърхност за нагряване, таймер и захранващ кабел). 2.2 Определяне на най значимите свойства, съществени думи от описанието. Свойствата се представят чрез прилагателни думи.
 • „Свещник”

  Търси се нов външен вид или допълнителна функция на ТО – „Свещник“ 3.1.(някои от признаците) Масивен, четерикрак, цветен. 3.2.Масивен – ефирен; Четирикрак – безкрака; Цветен – безцветен. 3.3.Масивно ефирен (ефирно масивен) свещник – Върху ефирния скрепителен елемент на свещника се поставя като калъф допълнителна част, която придава масивен вид на свещника. Четирикрак безкрак (безкрак четирикрак) свещник – четирите крака са масивни и допирайки се създават обща форма и впечатление за един крак. Цветен безцветен (безцветно цветен) свещник – цветът на свещника е еднакъв с този на пода и на стените; така свещника се слива с околната среда.
 • Пералня

  Някой възможни формулировки са: „завъртане на предмет ”, „намокряне на предмет”, „изпиране на предмет”, „промяна на еластичността на предмет”, „принудително завъртане”,”разграждане на веществото”. 3.”Къде сред природата се среща „завъртане на предмет(„намокряне на предмет”,”принудително завъртане”). 4.Някои възможни отговори са: Челюст на крокодил,хобот на слон,стомахът на човек,дишане. 5.Някои възможни решения са: -барабанът е във вид на крокодилска челюст.”При захапване на плячката,крокодилът започва да се върти за да разкъса плячката си.” -пералнята намокря прането както слонът мокри с хобота си.
 • Електро-съпротивително заваряване

  Процеса на заваряване се характеризира с много малка продължителност, големи стойности, на заваръчния ток и притискащите сили. За формиране на съединението е необходимо наличието на обща зона стопен метал със зададени размери, която осигурява експлоатационните свойства на съединението. Процесът протича в три етапа.
 • Описание и категоризация на обекта и подобектите

  Обекта представлява административна сграда.Сградата е построена от стоманенобетонна носеща конструкция и тухлено запълване на стените.Отвън е положена топлоизолация и върху  нея фасадна мазилка.На всички прозорци е поставена алуминиева дограма.