Procheti.com

Допустими ли са различията в Българските училища

Обществени науки
Есета | Педагогика |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 5

Българското училище е една от точките на засилена концентрация на различия – етнически, религиозни, културни,  социални, физически. До седем годишна възраст, детето не посещава училище и до този етап на развитие то се формира в семейната среда, усвоява норми, ценности, образци на поведение, традиции, създава здравни и хигиенни навици. В семейството се полагат основите на всички страни на възпитателния облик на детето – бъдещ гражданин. Децата в този етап на развитие в голяма степен са подвластни на инстинктите си и на стереотипно поведение, наложено им от родителите