Procheti.com

Допълнително споразумение за изменение на трудовото правоотношение

Обществени науки
Административни документи | Договори |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 1

1.     Заменя се допълнителното възнаграждение за „прослужено време” с „допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит”.

2.     Във връзка с Параграф 1 от Заключителните разпоредби на НСОРЗ размерът на процента за „прослужено време” е еднакъв с процента на „допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит” - % за всяка година трудов стаж.

3.     Страните по настоящото допълнително споразумение заявяват съгласието си да запазят трудовото правоотношение при условията на трудов договор № ......... / .................. г. и всички допълнителни споразумения към него.