Procheti.com

Договор за ученичество - вариант 2

Обществени науки
Административни документи | Договори |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 2

1. РаботодателЯт се задължава да обучи УчЕНИКА, а УчЕНИКЪТ се задължава да усвои знанията и уменията за:

Професия ..........................................................................................................................................

Специалност ...................................................................................................................................

2. Условията на обучение са:

а) мястото на обучението е ..................................................................................................... ;

б) срок на обучението е ........................................................................................................... ;

                                                 вписвате срок, но не повече от 6 месеца

в) обучението ще се води под формата на ............................................................................ ;

г) с основно месечно трудово възнаграждение ‑ ............................................................  лв.

д) на ...........................................................................  работно време ‑ ........................... часа

е) допълнително възнаграждение за продължителна работа  % за всяка година трудов стаж;