Procheti.com

Договор за стипендия - вариант 2

Обществени науки
Административни документи | Договори |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 2

1. РаботодателЯт се задължава да:

а) осигури издръжка в размер на ...................  лв. на месец, или  лв. на година или за срок от    

              посочвате срок

или за срока на ................................................................................................................................

              посочвате следването

или еднократно в размер на ...........................................................................................................

                                                        посочвате сумата

Средствата ще се изплащат, както следва .................................................................................... ;

б) да осигури .............................................................................................................................

 

в) да дава достъп на обучаващия се до .................................................................................  ;

г) да осигурява за своя сметка на другата страна с оглед повишаването на квалификацията                    

д) да приеме на работа другата страна, след като той завърши обучението си и придобие уговорената по-горе квалификация за:

длъжност ..........................................................................................................................................  

за срок от ..........................................................................................................................................