Procheti.com

Демографски анализ на преброяванията 2001г. и 2011г. област Кюстендил

Обществени науки
Реферати | География |
Свали
Брой страници : 27

През последното десетилетие значително се задълбочиха отрицателните тенденции в естественото развитие на населението в Кюстендилска област. Глобализационните процеси доведоха до съществени промени в демографското, брачното и фертилно поведение на населението. Към тези промени следва да се отнесе и интензивното придвижване на населението извън границата на страната. Силно са влошени демографски показатели, като раждаемост, смъртност, детска смъртност и естествен прираст. За област Кюстендил населението при последното преброяване през 2011г. е 135 664 души. В сравнение с 2001г., когато неговият брой е бил 160 702 души. Неговият брой е намалял с 26 870 души.