Procheti.com

Данък добавена стойност

Обществени науки
Курсови работи | Финанси |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 2

Данъчния период е отрязък от време, през което възниква задължението на регистрираното лица да начисли ДДС. След изтичане на данъчния период лицето е задължено да подаде справка декларация, в която да намери отражение сумата на данъчния кредит за довнасяне или възстановяване. Данъчния период съвпада с календарния месец. Само първия и последния данъчен период е различен от едномесечния. При превишение на начисления данък над общата сума на данъчния кредит, данъкът се внася в 14 дневен срок от изтичане на данъчния период