Procheti.com

Данък добавена стойност.Регистрация по ДДС

Обществени науки
Курсови работи | Финанси |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 5

Независимо от обстоятелството,че ДДС фактически е данък върху новосъздадената или добавената стойност т.е. върху брутния доход на търговците,респективно предприятията,той няма характер на подходен данък,а си е косвен данък.Това е така,защото новосъздадената или добавената стойност,респективно брутния доход е само основата за начисляването му.Той се включва в цените, понася се от купувачите и в крайна сметка от потребителите на обложените стоки и услуги,както е при всеки друг косвен данък.