Procheti.com

Данъци и данъчна политика

Обществени науки
Пищови и лекции | Финанси |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 76

Създаденият в нея брутен вътрешен продукт е фактическият източник на данъчните очисления. От този продукт се образуват първичните доходи на всички участници в обществото. Това са работната заплата, печалбата, доходите. Формирането на тези парични доходи не е окончателно, а процесът на преразпределение не е завършил, този процес продължава с разпределение на тези доходи, с които в полза на държавата се очисляват данъците от работната заплата, печалбата и т.н. Тези очисления формират между 80% - 90% от бюджетните приходи