Procheti.com

ДИСЦИПЛИНАТА „ЗООЛОГИЯ”, МОДУЛ „МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ЖИВОТНИ, МЕШЕСТИ И ЧЕРВЕИ”

Обществени науки
Реферати | Биология |
Свали
Брой страници : 13

Таксоните са организми или група от организми които имат сходни белези,тоест зелева пеперуда,пеперуда,насекоми; -Таксономичната категория е понятие което поставя таксона в систематичната йерархия.Тоест зелевата пеперуда принадлежи към тексономичната категори вид,съответно пеперудата принадлежи към таксономичната категория разред,съответно насекоми принадлежи към клас и така нататък.