Procheti.com

Цифрова обработка и анализ на речеви сигнали - синтез на реч, анализ на речта, лингвистично моделиране

Обществени науки
Реферати | Български език |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 10

Друг метод използва сливане (конкатенация) на елементи на речта във функция на времето. Индивидуалните речеви единици се композират като “тухлички”, а съчетаването им се извършва на различни нива. В най-простия случай фонемите се възприемат като основни градивни единици. На Фиг. 1 е показано сливането на 4 фонеми, образуващи думата “кола”: