Procheti.com

Ботевата поезия молитва за борба

Обществени науки
Есета | Литература |
Свали
Брой страници : 4

Кой би могъл с такава жар да е готов да дари себе си на другите, заради другите да изгори на кладата да загърби най-свидните си близки; да смята за привилегие обричането на народната кауза?! Да превърне живота и поезията си в молитва за борба? Само човек с голямо сърце, преливащо от любов към ближния. Борбата за свобода се превръща основна идея и смисъл на живота му, а в поезията му просто “диша” борбата.