Procheti.com

Файлове от Биология

Общо 675
Обществени науки
 • Хранене на деца и ученици

  Храната на детето трябва да съдържа всичките главни хранителни вещества: белтъчини мазнини, въглехидрати, минерални соли, витамини, микроелементи и други. Храненето на детето и юношата трябва да покрива тяхните енергийни загуби и да осигурява нормалния им растеж и развитие. Енергетичната стойност на дневната дажба следва да е с 10% по-голяма от дневния разход на енергия.
 • Храненене и отглеждане на птици

  Механичното смилане на фуража се извършва в мускулестия стомах. В него храната заедно със стомашния сок попада в жлезистия стомах. За нейното размесване , раздробяване и стриване допринасят движенията на стените на мускулестия стомах и наличието на песъчинки. Те се задържат в него 7-10 дни, затова се препоръчва веднъж седмично птиците да получават пясък в количество 0.5-1% от теглото на дажбата. При неговата липса те заболяват от кутикулит / израждане на вътрешните обвивки на мускулестия стомах/.
 • Храносмилане в устната кухина

  Мазнините са образувани от свързването на молекула глицерол с три дълги молекули мастни киселини. Те не са разтворими във вода, за разлика от въглехидратите и белтъците, и могат да се натрупват в някои тъкани. На 1 g вещество мазнините съдържат два пъти повече енергия от въглехидратите и белтъците, но тя се освобождава при сложно и продължително разграждане. Ето защо клетките при необходимост от енергия „предпочитат” да използват първо въглехидратите , а ако те не са достатъчни – и мазнини, т.е. мазнините служат като енергиен резерв. Мазнините се съдържат както в животински продукти (месо, мляко, риба), така и в растителни (семена). Мазнините са вещества, числящи се към липидите. Някои видове липиди изграждат клетъчните мембрани.
 • Хранене и храносмилателна система

  Храната на човек включва хранителни продукти, вода, минерални соли, витамини. Хранителните продукти съдържат основните необходими за човека хранителни вещества – белтъци, въглехидрати, мазнини, като всяко от тях е с различно биологично значение за организма. Белтъците например са със структуро-градивна функция, въглехидратите – с енергийна, а мазнините – с резервна. Заедно с минералните соли, водата и витамините те осъществяват обновяването на организма, нарастването му, образуването на новите клетки.
 • Хранене и храна на човека

  Храненето е съвкупност от вс.процеси, свързани с приемането, преработването и усвояването на храната. То вкл. сл. процеси:приемане на храна, храносмилане, резорбция,метаболизъм и запасяване с енергия и хр.вещества.Чрез храната човек осигурява своите потребности от енергия и вещества, необходими за изграждането на нови клетки и тъкани, за възстановяване на износените клетки и тъкани и за регулация на жизнените процеси.Чрез правилното хранене се поддържа добро здраве, развитие на децата и подрастващите, добра способност за адаптация към въздействието на неблагоприятни фактори, оптимална трудоспособност и максимална продължителност на живота.
 • Хранене и енергия

  По време на обработването им храните ни дават и енергия. Тя в по-голямата си част осигурява доброто функциониране на организма. Дори съвсем неподвижен болен на легло се нуждае от минимум енергия, за да оживее. Освен това тя гарантира термичното регулиране: поддържа постоянна температура в тялото-идеалната е  37*С -и му помага да се бори срещу студа и горещината. Енергията се използва също за физически дейности: работещите тежък физически труд и спортистите консумират много. След дълъг преход, бягане или натоварен следобед можем дори да почувстваме лек световъртеж, ако не хапнем малко. Всичките ни действия изискват определена доза енергия. Ето защо тя трябва да се доставя на тялото всеки ден
 • Храна. Витамини

  а) - мастната тъкан     - клетъчни мембрани б) главен източник на енергия - 1g - 38,9 kJ (окисляват се бавно, но са бедни на кислород и се отделя голямо количество енергия)
 • Хормони.ендокринна система

  Хормоните са биологично активни вещества, които се синтизират в специални организмови образувания, наречени жлези с вътрешна секреция. Съществуват и така наречените тъканни хормони, образувани в тъканите на някои органи. На днешно време местата на хормоналната синтеза се разширява с мозъка и по специално с някои негови неврони, както и с определени клетки, например белите кръвни клетки. Според едно определение хормоните са химически съединения, действащи в много малка концентрация, по правило на отдалечено место от тяхното образуване, но това не винаги е така.
 • Хормонална система на растенията

  Известни са около 70 гиберелини, сред които най-добре е изучена гиберелиновата киселина ГА3. Образуват се от мевалоновата киселина, чийто предшественик е ацетил-коА. Предшественик на цитокинините са мевалоновата киселина и пурина. Основен природен цитокинин е зеатинът, който е изолиран от царевични семена. Абсцисиевата киселина (АБК) и нейните производни са съединения с терпеноидна природа. Те се синтезират или от мевалоновата киселина или при деградация на каротиноидите. Етиленът е газ, който се синтезира от аминокиселината метионин.
 • Хордови.Гръбначни животни

  тялото е покрито с кожа, в нея има жлези отделящи секрет / слуз / , както и пигментни клетки / окраската на рибата /;  тялото е покрито с керемидообразно подредени люспи/образувания  от кожата с различен строеж при костните и хрущялните риби /; по протежение на тялото има странична линия , с която рибата се ориентира във водата и околните обекти; перките изпълняват роля за плуване и регулация на положението на тялото