Procheti.com

Файлове от Биология

Общо 675
Обществени науки
 • Гръбначни животни

  Характерът на издаваните звуци е твърде различен. Той наподобява барабанене, хъркане, хриптене, вой и свирене. Поделя се обикновено на биологичен, имащ приспособително значение, и механичен, издаван при движение на рибите, хранене, ровене в грунта и др. Приспособителното значение на звуците е различно. Те се издават или по време на размножителния период, като служат за привличане на двата пола, или по време на хранене, или пък биват защитни.
 • Грегор Мендел (1822-1884) – бащата на генетиката

  Грегор Мендел е роден на 22 юли 1822, в селското семейство на Антон и Росина Мендел в малкия провинциален град Хейнцендорф в Австрийската империя, по-късно Австро-Унгария, а днес Гинчице в Чехия. Йохан има две сестри. В ранна детска възраст започва да проявява интерес към природата и работи като градинар. Когато Йохан е шестнадесетгодишен, баща му пада от едно дърво и остава почти инвалид.
 • Катаболитните процеси , Cycle of Crebs.Glicoliza and bio oxigen

  Катаболитните процеси са процеси на разграждане , чрез които се осигурява енергия за процесите в клетката.По отношение на катаболитните процеси съществуват два типа обмяна : аеробна и анаеробна. Организмите ,които разграждат веществата в присъствие на кислород се наричат аероби (това са повечето живи организми).Тези ,които разграждат в при липса на кислород се наричат анаероби ( някои бактерии -например причинителят на тетанус).
 • Гербер

  Изящни цветове, разположени на дълги дръжки, които не увяхват цели седмици, великолепни багри – идеално цвете, достойно да украси всеки дом. Гербера е родом от тропическа Африка и Азия, затова на открито расте само в страните с топъл климат. В по-студените райони може да се отглежда само в парници, оранжерии, като стайно растение и в зимни градини. В магазините се предлагат нискостеблени компактни гербери в саксии. За да можем да им се радваме дълго, след като отнесем тези цветя в дома си, трябва да познаваме техните изисквания.
 • Хромозомни болести-етиология,обща клинична характеристика и варианти-обикновенна,транслокацио-наследствена и мозаични форми

  Въз основа на данните се построява родословно дърво, като се използват общоприетите символи. Много важно е да бъдат обхванати максимално възможен брой родственици и да се включи информация за спонтанните аборти, мъртвородени или починали в кърмаческа възраст деца, деца с вродени аномалии или изоставане в умственото развитие. Родословният анализ успешно се използва при изучаване унаследяването на редица заболявания. При достатъчно на брой проследени поколения, може да се установи участието на доминантни или рецесивни алели в предаването на белега и локализацията им в автозомите или половите хромозоми.
 • Изисквания на които да отговаря генетичния материал

  *Нуклеиновите к-ни са линейни полимери изградени от мономерни единици наречени нуклеотиди,Всеки нуклеотид е изграден от 1 база,(която може да е пуринова или пиримидинова),захар(пентоза) в ДНК захарта се нарича-дезоксирибоза,а в РНК-рибоза,различават се по това че във 2 позиция на пентозния пръстен в ДНК има Н атом,а в РНК има хидроксилна група ОН и от 1-3 фосфатни остатъка.Към пуриновите пази се отнасят:аденин и гуанин-те съдържат 2 фенолни пръстена и по размери са значително по-големи от пиримидиновите.Пиримидиновите имат 1 фенолен пръстен.В РНк молекулите базите са А,Г,Ц и У,а при ДНК на мястото на У има Т.
 • ЛЕПТИНЪТ В ИМУНОЛОГИЯТА

  При хората, лептина повлиява енергийната хомеостаза и регулира невроендокринната функция главно при състояния на недостиг на енергия. Като цитокин, той също повлиява и тимусната хомеостаза и подобно на други проинфламаторни цитокини промотира Th1-клетъчната диференциация и продукцията на цитокини. Ще разгледаме новите открития относно ролята на лептина в патофизиологията на имунните отговори.
 • Франц Боас като създател на академичната антропология и на антропологичната лингвистика

  Получава образованието си в Хайделберг,Кил и Бон в областта на точните науки:физика,математика,география.С името на Боас са свързани редица изследвания на материалната и духовна култура, както и на фолклора и езика на американските индианци.Защитава докторант(1881). Преподавател в Берлинския (1886) ,а по-късно професор в Колумбийския университет където се пенсионира след 37 год.Умира от инфаркт,докато произнася реч против нацистите.
 • Фотосинтетични пигменти – структура, биосинтеза, свойства и физиологична роля

  Хлоропластите на висшите растения имат обикновено форма на двойноизпъкнала, плоскоизпъкнала или вдлъбнатоизпъкнала леща с диаметър от 2 до 10 µm. Въз основа на множество електронномикроскопски изследвания се различават 3 главни части на хлоропластите: • Двойна външна мембранна обвивка • Високо организирана вътрешна ламеларна (мембранна) система от тилакоиди • Хлоропластна строма
 • Физиологията като наука. Какво изучава? Спортна физиология

  Физиологията е биологична наука, изучаваща жизнените функции и механизми на растителните и животинските организми. Общите и отделните функционални закономерности в живото тяло са зависими от съответващите им морфологични структури. И обратното – физиологичните функции, особено тяхното усъвършенстване, могат да променят структурата на конкретен орган (система) в хода на индивидуалното развитие.