Procheti.com

Файлове от Биология

Общо 675
Обществени науки
 • Същност на размножителния п-с

  Независимо от това животът продължава благодарение на с-вото на организмите да се размножават, да се самовъзпроизвеждат.За запазване на всеки вид растение и ЖВ-но е необходимо неговите индивиди да се размножават и да произвеждат нови,за да се заменят индивидите,които постоянно отпадат.Процесът на размнож-то при разл-те организми е изключително разнообразен.Най-общата класификация се основава на безполовото и половото размножаване.
 • Разработване на нестандартизиран тест по биология и здравно образование за 8 клас

  Теста пред вас е на раздел птици и се състои от 25 задачи със структурирани и свободни отговори. Решава се в рамките на един учебен час и верния отговор се отбелязва с кръгче върху самия тест. Задачите със структурирани отговори имат само един верен отговор. Тези с неструктурирани отговори се попълват както е указано в инструкциите. Най-отгоре на теста запишете името си.
 • Разпространение на микроорганизмите във външната среда –почва, вода, въздух, хранителни продукти. Микробна колонизация в човешкия организъм.

  1. Е. Коли, Шигела, Салмонела (E. coli (ХУС), Shigella, Salmonella) 2. Кампилобактер (Campylobacter) – по честота конкурира 1. 3. Йерсиния ентероколитика (Yersinia enterocolitica) – заразени храни /мляко, млечни продукти, месо, зеленчуци и др./ и вода. NB! Йерсиния може да се размножава в хладилник 4-60С. 4. Листерия (Listeria monocytogenes) - заразено и недостатъчно термично обработено месо, непастьоризирано/непреварено мляко, прясно сирене, зеленчуци.
 • Растителност на Австралия

  Благодарение на своеобразните физикогеографски условия и продължителното самостоятелно развитие от кредния период насам в континента съществуват голям брой ендемични растителни видове (повече от 9000 вида или близо 75%). Най-много от тези видове се срещат на североизток в щат Куинзлънд и на изток в щат Нови Южен Уейлз. Флористичният състав на Западна Австралия се различава съществено от този на Източна Австралия.
 • Структурната ботаника

  НАРАСТВАНЕ, РАЗВИТИЕ И КЛЕТЪЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАСТЕНИЯТА Въпреки огромните разлики в размерите, тялото на всички висши растения, наречено кормус, се състои от две зони – надземна и подземна. Надземната се разделя на странични фотосинтезиращи придатъци – ЛИСТА – и осев компонент, на който са прикрепени листата – СТЪБЛО. Подземната част представлява система от КОРЕНИ, наречена коренова система.
 • РАСТИТЕЛНА ХИСТОЛОГИЯ (дял от ботаниката, който изучава структурата на растителните тъкани)

  Чрез тях тялото на растенията нараства на дължина и на дебелина. Клетките им запазват способността си да се делят за неопределено дълго време. След разделянето на меристемните клетки една част от тях се диференцират и се превръщат в клетки на трайни тъкани, а другата част остават меристемно активни. Последните се наричат инициални, а първите са техни производни. Според произхода си меристемните тъкани биват първични и вторични.
 • Приспособления свързани с паразитния начин на живот

  Най – обхватни и равити са приспособленията при постоянните паразити особенно при ендопаразитите,които обитават тъканите на гостоприемник.Най – слабо развити са при временните ектопаразити,които по- голямата част от живота си прекарват в условията на външната среда. Характерна особенност на паразитните организми е голямата им приспособителна способност,макар че тя не е в еднаква степен през всичките фази на онтогенетичното им развитие.
 • Поведение при животните

  Поведението се реализира чрез функцията на сетивните органи, нерваната система и изпълнителните органи на животните (мусколи и жлези). То има голямо приспособително значение при животни с добре развита нервна система. Поведенските реакции се предизвикват от въздействието на дразнители (стимули) – външни (от околната среда) и вътрешни (от организма).
 • Постъпване на вода в растителната клетка . Дифузия и осмоза. Клетката като осмотична система . Осмотични показатели. Графика на Хьофлер. Пасивно и активно постъпване на водата.

  - Дифузионно - осмотични механизми на приемане на водата. Дифузията е физичен процес, на разсейване, преместване на молекулите на разтвора, вода или газ от една част на дадена система към друга с по, от място с по – голяма концентрация към място с по малка концентрация , докато концентрацията на веществата в двата участъка се изравни.
 • Плесенови гъби

  Вегетативното тяло на плесените се състои от многобройни, силно разклонени нишки (хифи) с диаметър 0т 2 до 15-20 µm. Хифите могат да бъдат едноклетъчни (при низшите гъби) и многоклетъчни с напречни стени (при висшите гъби). В центъра на напречната стена се намират пори, посредством които се осъществява контакт мейду цитоплазмата на съседните клетки. Множеството от хифи образува мицела на гъбите, който подобно на актиномицетите се дели на субстратен и въздушен (размножителен). Той е пухкав или паяжинообразен и различно оцветен – бял, зелен, червен, бежов, сив, жълт, лилав и др.