Procheti.com

Файлове от Биология

Общо 675
Обществени науки
 • Многоклетъчен организъм (мезосистема – структура и процеси). Наследственост и изменчивост

  Генетиката, като всяка наука, използва специфични за нея понятия, по-важни от които са следните: наследствено чисти форми, алтернативни белези, хибридизация, генотип и фенотип. Наследствено чисти форми са индивиди от един и същ вид, които са еднакви по редица белези и които при самооплождане дават изцяло себеподобно поколение. Тези форми се използват като изходни в генетичните опити.
 • Сусам

  Сусамовото семе е не само изключителен източник на мед и манган, но и много добър източник на магнезий, калций, желязо, фосфор, витамин В1 и диетични фибри. В допълнение към тези ценни минерали и витамини, сусамът съдържа и две уникални съставки – сезамин и сезамолин. И двете принадлежат към групата на т. нар. лигнани, които имат понижаващи холестерола и увеличаващи запасите на витамин Е ефекти. Сезаминът предпазва черния дроб от неблагоприятните въздействия на кислорода. Богато е на полезни минерали, сусамовото семе е много богат източник на магнезий и калций, които от своя страна дават следните здравословни резултати
 • Строеж на клетката

  За разлика от тях, еукариотните клетки притежават трислойна мембрана, съдържат мембранни и немембранни клетъчни органели, имат изграден цито- и карио скелет, размножават се чрез сложно митотично и мейотично деление.Основните части на еукариотната клетка са цитоплазма, ядро, клетъчна и ядрена мембрана.
 • Стопанско значение на ДИВАТА КОТКА

  Провеждането на сечи в горите, строежите на пътна и туристическа инфраструктура, хидротехнически съоръжения и др. неминуемо водят до влошаване на условията за живот. Необходимо е нормативно запазване на обитанията и построяване на дивечови проходи (мостове, тунели, прелези), съобразени с биологията на различните видове. Установена е хибридизация с домашната котка. Безконтролното отглеждане на домашни котки в горските административни, религиозни и туристически комплекси създава условия за хибридизация.
 • Стерилизация на хранителните среди и въздуха във ферментатора

  Стерилизация представлява пълно унищожаване на вегетативните форми на микроорганизмите и техните спори. Тя се извършва с помощта на физични и химични агенти, а разтворите могат да се стерилизират чрез филтриране. При много ферментационни процеси хранителните среди, уредите и апаратите трябва да са стерилни.
 • STAPHYLOCOCCUS

  Представители:Основните видове, имащи отношение към човешкото здраве, са Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus и Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus aureus е патогенен представител, основен причинител на стафилококови инфекции. Staphylococcus epidermidis също е способен да причини някои заболявания,инфекции на изкуствени сърдечни клапи и катетри.
 • СРАВНИТЕЛНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СТРУКТУРНИТЕ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ОТДЕЛНИТЕ СИСТЕМИ ПРИ ГРЪБНАЧНИТЕ ЖИВОТНИ

  Отвори на тялото. Върху предния край на тялото (коремно) се намира устата. При безчелюстните устата е кръгла, а при останалите гръбначни представлява напречен отвор. Над устата се намира една двойка трапчинки или отвори — ноздри. Само безчелюстните имат една ноздра. Над ноздрите странично са разположени очите, а зад тях ушните отвори (липсват при безчелюстните и при костните риби).
 • СИСТЕМАТИКА И БИОЛОГИЯ НА ЧУЖДОЗЕМНИ СЕМЕЙСТВА ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В CITES

  Сем. Agamidae Агами – характерно семейство за Стария свят – около 300 вида в Азия, Африка и Австралия. Гущери с дневна активност, специализирани както към наземен, така и към дървесен начин на живот и обитатели на скални местообитания. Отличават се от еквивалентното им семейство в Новия свят – Игуаните – по обикновено нееднообразните зъби по външния ръб на челюстите – има подобни на кучешки и кътници. Много са аналогичните групи в двете семейства.
 • Извличане на ДНК от киви

  Обелете кивито и го нарежете на малки парченца. 2. Поставете парченцата в буркан и смачкайте кивито колкото можете. Това се прави с цел да се разрушат някои от клетките, за да осигурят по-голяма повърхност, от която да бъде извлечено ДНК-то. 3. Смесете течния сапун за ръце, солта и чешмяната вода, като бъркате бавно, докато солта се разтвори. Тази смес е известна още и като екстракционен буфер.
 • СЕМЕЙСТВО СЛОЖНОЦВЕТНИ

  Плодът е плодосемка, често снабдена с парашутче,хвърчилка и др.Чашката се състои от люспички,четинки или липсва. Цветовете са събрани в съцветие тип кошничка. Чашелистчетата са видоизменени във власинки .Венчелистчетата са 5 сраснали в дълга тръбица,която в горната си част е оформена по различен начин образувайки различни типове цветове: