Procheti.com

Файлове от Биология

Общо 675
Обществени науки
 • Наука за животинския свят

  През периодът на Големите географски открития и в Европа се донасят голям брой непознати животни. На границата на 17-18 век се правят едни от големите разкрития. Ван Льовенхук (холандец ) открива микроскопа. Първият ,който поставя основитена съвременната класификация с бинарна номенклатура на видовите наименования е Карл фон Линей .Приема се че това той прави в десетото издание на труда си „Система на природата „ , което е публикувано 1758 г.Около 100г. по-късно Чрлз Дарвин 1859г.,убликува първата цялостна теория за еволюцията на организмите като резултат основно на естествения отбор
 • Staphylococcus aureus

  Грам-положителни са.Образуват пигмент с различен цвят и във връзка с него се означават като златист, бял и лимоненожълт.Най-висока патогенност притежава златистият стафилокок Staphylococcus aureus.Предизвиква циреи и гнойни язви по кожата и подкожни абцеси.Златистият стафилокок образува ентеротоксин, който е причина за възникването на токсикози, след приемането на храната, съдържаща патогенния микроб.Синтезираният токсин е термостабилен.Той не се разрушава при нагряване при 100°C за 30 минути.
 • Взаимоотношения между микроорганизмите и растенията

  Тази зона от почвата,заобикаляща кореновата система,обогатена с микроорганизми,се нарича ризосфера.Микроорганизмите от ризосферната зона минерализират сложните органични съединения и ги превръщат в лесноусвоими за растенията форми.Освен това те отделят различни биологично активни вещества,чрез които засилват ензимните процеси в растенията и допринасят за по-интензивната обмяна на веществата.
 • ДИСЦИПЛИНАТА „ЗООЛОГИЯ”, МОДУЛ „МОРФОЛОГИЯ И СИСТЕМАТИКА НА ЕДНОКЛЕТЪЧНИ ЖИВОТНИ, МЕШЕСТИ И ЧЕРВЕИ”

  Таксоните са организми или група от организми които имат сходни белези,тоест зелева пеперуда,пеперуда,насекоми; -Таксономичната категория е понятие което поставя таксона в систематичната йерархия.Тоест зелевата пеперуда принадлежи към тексономичната категори вид,съответно пеперудата принадлежи към таксономичната категория разред,съответно насекоми принадлежи към клас и така нататък.
 • Водата като жизнена среда.Физични химични своийства на водата и значеието им за ХБ.

  Водата е полярна молекула; трите атома във водата сключват ъгъл от 104,5 градуса.Във водата освен водни мулекули има и молекулни агрегации,които представляват свърване на различен брой водни молекули в ди-,три-,тетрахидроли, в резултат на привличане на разноименни товари в отделни молекули.Могат да се наблюдават и двойни връзки наречени водородни и се образуват най-често преди хидролите.
 • Влияние на физичните фактори върху развитие на микроорганизмите

  Значителното отклоняване от оптималните жизнени условия най-често причинява смъртта им. Развитието на микроорганизмите може да се направлява чрез създаване на подходящи условия. Физични или химични агенти се използват за потискане на вредните видове. Ето защо е необходимо да се познава добре влиянието на факторите на външната среда върху жизнената дейност на микроорганизмите.
 • Вирусите

  Вирусите се характ със специфичност по отношение на гостоприемника – растения, животни или микроорганизми. Вирусите по бактериите се опр като – бактериофаги, по актиномицетите- актинофаги. Известни са субмикроскопични агенти, поразяващи гъбите- микофаги, както и паразитиращи по цианобактериите – цианофаги.
 • Вируси

  Големи усилия се изразходват за преодоляване невидимостта на вирусите, която ги прави труднодостъпни за изучаване. Трудността се състоеше в това, че вирусите имат нищожно малки размери – от 10 до 300 нанометра. Но защо да не се направи микроскоп с още по-силни лещи, които ще могат да увеличват предмета не хиляда а десет хиляди или петдесет хиляди пъти? Обаче законите на физиката са непреодолими.
 • Тютюнев трипс

  В зависимост от условията Тютюневият трипс развива от 5 – 6 поколения до 8 – 10 поколения годишно. В оранжериите се развива непрекъснато. При полски условия, зимува като възрастно насекомо и ларва, във всички възрасти, под растителните остатъци и в повърхностния почвен слой. Зимуващите форми излизат обикновено в края на март – началото на април. Първоначално се заселват по плевелни растения - магарешки бодил, коприва, глухарче, черно куче грозде и др. (предпочита бяло и жълто цъфтящите), а при засяване на тютюневите лехи, преминават по тютюна.
 • Тип Coelenterata (Cnidaria) – Мешести

  Тялото има радиална или лъчева симетрия. Радиалнта симетрия възниква обикн при прикрепен начин на живот, при който се оформя прикрепителна част на единия край на надлъжната ос и свободна част на с/уположния край, където най често се намира устата. Често пъти има нарушаване на радиалната симетрия и тялото добива почти билателарна симетрия.