Procheti.com

Безжична преносна среда.

Обществени науки
Информатика |
Свали

Предаване чрез лазер Предаване с помощта на инфрачервени лъчи Предаване чрез радиовълни Стандарт 802.11 Wi-Fi устройства Bluetooth