Procheti.com

Файлове от Български език

Общо 27
Обществени науки
 • ЗАЩО СЪМ СТУДЕНТ

  Дали това е особена титла или социален статус, маркиращ пред обществото желанието ми за израстване и самоусъвършенстване, или е просто термин от образователната система? Дали животът ми като студент обогатява развитието ми като човек и професионалист, или остава запечатан единствено в автобиографията ми и в спомените на родителите за блестящо положените приемни изпити? До колко днес е значима и достойна тази “професия”, живеейки в ситуация, в която информираността, тясната специализация, находчивостта и широките възможности за работа не са приоритет само на вишистите и не могат да бъдат гарантирани от наличието на диплома?
 • Какво е любов ?

  Тогава мъжът може цял живот да остане с една жена. Но днес на Запад бракът вече не може да същест-вува. Не защото западният ум е по-сексуален. А защото не се натрупва страстно увлечение. Сексът става леко достъпен и затова бракът не е необходим. При такава свобода и любов не може да съществува. В съвършено свободното сексуално общество може да съществува само секс. Скуката е обратната страна на страстта. Ако обичате и не можете да постигнете взаимност, страстта ви се задълбочава, но ако завоювате любимия или любимата, скоро ви става скучно и чувствате пресищане. Има много дуалности - страст-скука, любов-ненавист, привличане-отвращение
 • Конфликтът книги – интернет и как Джоан Роулинг накара милиони деца по света да започнат отново да четат

  Само дето вече почти всички предпочитат да седнат пред компютъра унесени в някаква безсмислена игричка, вместо да прочетат някоя книга. За жалост много от младите хора вече са се отказали от книгата, а за някои е дори срамно да четат. Нашето поколение все по-рядко се докосва до книги. Задължителна литература-нещо за обща култура, нещо, наложено от училище- дори тя се пропуска. И какво се оказва? Че никой не може да ни накара да четем, ако ние самите не го пожелаем. А предвид наличието на толкова други забавления (включително и компютъра) е някак абсурдно да си представиш тийнейджър с книга в ръка. Днес не е модерно да си умен, да се интересуваш, да си стоиш в къщи, потънал в някой приятен роман…не. Затова отиваме все по-надолу…Жалко е. Глупаво е! Факт. Нали ще си говорим истината, та да я кажем цялата.Маниите, тенденциите. Те се възприемат, попиват. Хари Потър беше именно това! А той ли трябваше да ни накара да отворим книга?
 • МИРЪТ И БЪЛГАРИЯ

  Човекът, който царуваше в София /цар Фердинанд/, благодарение на големия си ум, способността си да интригува, пълната си безскрупулност и дълбоко презрение, което изпитваше към хората, беше достоен, както изглеждаше, да осъществи своите безкрайно горди мечти. Той беше успял да си осигури приятелството на Берлин и Виена и по този начин беше сигурен, че ще избегне ветото, което те бяха наложили на България в 1878г. Русия беше предварително спечелена. Най после един тесен съюз беше сключен със Сърбия и Гърция, където всички възможни случай бяха предвидени и уредени. Мобилизационната заповед в 1912г. свика под българските знамена около половин милион души. Българската армия притежаваше голямо надмощие в артилерията. Стойността на тая армия, която напредвайки непрестанно достигна за по-малко от шест седмици чак до вратите на Цариград, и изкуството на нейните пълководци учудиха света.
 • АЗ ИЗГРАЖДАМ ЕВРОПА

  Пълноправното членство на България в Европейския съюз (ЕС) означава край на процеса на присъединяването им началото на процесите на адаптиране и активно включване на българите, българската икономика и общество в европейските интеграционни процеси. Тези процеси ще доминират на вътрешните процеси в българската икономика и общество и ще налагат своя къде по силен, къде по незабележим отпечатък върху живота на българите и върху българското общество. От друга страна, тези процеси ще бъдат зависими и от задълбочаващата се глобализация на социалния, икономическия и духовния живот, независимо дали това пряко може да бъдет установено и отчетено. Всъщност интеграционните процеси в Европа и процесите на глобализация в световен мащаб са процеси с еднакъв знак. По съдържание и цели те водят до все по-дълбокото приобщаване на хората в световните дела, до все по-голямата им зависимост едни от други. Глобализация е събирателен термин, използван за обозначаване на серия от икономически, социални, технологични и политически процеси, проявяващи се във взаимовръзките и отношенията между отделните държавни, организации и хора.
 • Животът е най-мъдрия учител

  Животът е най-мъдрия учител от най-далечни времена, та до днес и в бъдещето. Жаждата да живеят, да съществуват е накарала пещерните хора да открият огъня, да сътворят оръдията за някакво производство, да променят своите жилища с все по-удобни, по-съвършенни от предишните; да търсят средства, с които да се противопоставят на непредсказуемите опасности и трудности. Животът разделя функциите на мъжа и жената – еуморно те усъвършенстват и откриват все нови и нови форми на по-удобно съществуване. Постепенно човеците започват да се стремят към някакво индивидуално съществуване, когато сам можеш да определяш своя живот. Животът е доказал, че хората са неповторими, че всеки носи своя ген, че всеки се оформя първо в семейството, после в училище, в обществото, в Родината… Но? Как? защо? Много различно, разнопосочно, животът протича и оформя човешката личност… Защото един се ражда, расте и възпитава в “богата” семейна среда – с топли грижи, нежност, взистателност, пример… Защото друг се ражда и живее в дом за сираци – подхвърлен, нежелан, непотърсен от своите създатели… Защото друг го вземат за отглеждане чудесни хора, които силно желаят да имат дечица, радост, смисъл…
 • ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО

  Наричайки красноречието /риториката/ изкуство, древните гърци, обаче, влагали в това понятие конкретно и определено съдържание. Към V век до нашата ера /преди Хр./, когато напълно се ширела културата на монологичната реч, когато ясно се осъзнавали нейните видове, се смятало за очевидно, че задачата на оратора е трояка: да разясни /нещо/, да подбуди /към определено мислене, решение, а най-вече към действие/ и да достави на слушателите удоволствие. При това „насладата на слушателите” се смятала за особено важна задача на оратора:например със свежите или смели мисли и благородните чувства, доброто и справедливостта, гражданският дълг и патриотизма.