Procheti.com

Файлове от Български език

Общо 27
Обществени науки
 • Библиографско описание на книги

  Редна дума 1.      Област на заглавието и авторската отговорност./ включват се всички сведения за лицата и колективите, участвали в интелектуалното   създаване на изданието. 2.      Област на характеристиката на изданието. 3.      Област на издателските данни. 4.      Област на физическата характеристика. 5.      Област на серията. 6.       Област на забележките. 7.      Област на Международния стандарт на книгата(ISBN), на издателската подвързия и начина на набавяне. Първата дума на всеки елемент се пише с главна буква. Прилагат се и съкращения, дадени в БДС 9736-82”  Съкращения н български думи и словосъчетания в БО” и служат за улесняване процеса на описанието .
 • Библиографско описание

  Всяка година между 2000 и 3000 студенти остават извън студентските общежития, защото липсва материална база, да не говорим, че студентите живеят на по-малко площ от необходимите санитарни изисквания за едно домашно куче. Това каза по време на дебат за проблемите на Студентски град Борислав Сандов от Управителния съвет на Сдружение за развитие и обществен контрол на студентските общежития и столове, предаде агенция Фокус. Главният архитект на София Петър Диков, заяви, че предстои обявяването на подробния устройствен план на Студентски град в Държавен вестник.  Петко Горанов опонира като посочи, че проект за общ устройствен план има от години, но не е приет. По думите на Горанов, явно защото някой не си е свършил работата. Петър Диков изрази възмущението си от състоянието на студентските общежития и от проблемите, които съществуват по отношение на прекомерното застрояване. Според него проблемът не е само в градоустройствения план а в промяната на закона за устройство на територията и възстановяването статута на земеделски земи пред прозорците на студентите.
 • Българската лексика според произхода на думите

  По традиция заетите думи в българския език се делят на заемки и чуждици. Към заемките се отнасят чуждите думи, които напълно са асимилирани и нямат нито формални, нито смислови отлики от изконно българските думи. Обикновенно това са ранни заемки с широка употреба и неутрални в стилистично отношение, които са загубили белезите на своя произход. Като важна тяхна характеристика се приема и отсъствието на равнозначни за тях синоними. Напр.: фр. палто, костюм, нем. балкон, гара, тунел и др. Към чуждиците се отнасят заети думи, които имат синоними в езика, употребяват се вместо домашни думи, с които могат да се заместват
 • Български език и езикова култура във в-к Телеграф.doc

  Всъщност в статията става на въпрос за група от измамници, които използват нормативните уредби за социалните помощи в своя полза. Нека сега обърнем внимание на подзаглавието, което съдържа двусмислица. Както е написано, читателят може да остане с впечатление, че 100 хиляди души са пострадали от тази измама. Това става заради глагола „завлекли”, който обикновенно се използва за хора („Ако не дойдеш доброволно, ще те завлека насила”). За да отговаря на истината, подзаглавието трябва да се редактира на „100 лв. вложили в далаверата, спечелили 100 хиляди
 • Български книжовен правоговор. Норми на книжовното българско произношение

  Писмената форма на думите се определя от фонематичния им състав, без да се влияе от временните фонетични промени при изговора им. Във всяка позиция фонемите се отбелязват с една и съща буква, съответстваща на фонемата във функционално силна позиция. По този начин морфемите запазват една и съща писмена форма, независимо от позиционните изменения на съгласни и гласни в различните форми на думата. Наричат го още морфологичен
 • Медии и борба с тероризма

  Тероризмът е ненавист към човека и към цялото човечество.   Като специфично обществено-политическо явление той има дълга история, без чието познаване не може да се вникне в същността и да се очертаят съвременните му прояви и тенденциите в неговото развитие. В същото време е изключително трудно да бъде анализиран, тъй като през хилядолетното си съществуване коренно променя своя облик. Ако има периоди, когато терористите се ръководят от идеологически платформи, съвременните терористи много често изоставят „високите идеали“ на предците си (изключение в това отношение правят фундаменталистките терористични организации). Наред с това са променени средствата и способите, които терористите използват за осъществяване на своите цели. А те винаги са политически.
 • Защо избирам да остана в България?

  Защо да пътувам хиляди километри и оттам да помагам индиректно на Родината си, след като съм тук и мога съвсем пряко да работя за нейния просперитет? Знам че звучи идеалистично, но има ли друг начин да се оправи държавата ни, освен ако всички ние не се обедимин и положим заедно усилия за това? Ако някой знае, аз не зная. Знам обаче, че за да са нещата наред, не трябва да напускаме държавата си. Защото една нация има далеч по-малко шансове да преодолее кризата, ако повечето от младите и хора я изоставят. Съвсем ясно ми е, че България много бавно и трудно ще излезе от блатото. Та нали и аз живея тук. Но не мисля, че ако избягам от всичко това, ще мога да бъде щастлива, някъде в чужбина. Защото за мен смисълът на човешкия живот не се изчерпва с това да си финансово осигурен, а да си щастлив. Разбирам, че много хора не са щастливи тъкмо защото нямат необходимите средства за да живеят живота, който биха искали. Но няма гаранция, че дори да ги имаха, щяха да се почувстват щастливи.
 • Образът на България

  Родино неверен ли син си ме мене родила, че сърце ми не бие, както тогава кога не мислех, че един ден ще те нямам. “Черней горо черней сестро/ двайца да чернееме. / Ти за твоите откапали листа горо,/ аз за мойта младост. / Твоите листа па ке се завърнат./  Мойта младост нема.” А защо ли пея тая тъжна песен? Колко ми е душа млада! Пък ме тера конче да изводя, конче аджамийче.Да подсача конче весело игриво. Да изроси трева низ зелено йове. Пък възседнах конче аджамия и се спуснах през гора зелена. Тамо долу в Софийското поле. Море колико е това поле.И погледнах пустото знаполско да копаят весели знаполци. Един копа- десет пеят. Пеят и се смеят. Като пеят  силно подвикнуват ”Де си Марко, Марко кралевиче  да свободиш три синджира робе?”.Че ми беше домилело, леле, пустото софийско. Как Витоша се тъмнее кат орел над него. Пък Витоша за мене ми е едничка сестричка. Със здраве, и рекох, мила сестричке!А конче изцвили и напред се завтече, но на мене ми се не тръгваше вече.Ама нали все време няма вез ден да преброждам родина голяма. И така. Очи  видяха що ми видяха:
 • Какво кара хората да предлагат и съответно да приемат подкупи? Може ли човек да откаже да даде поискан подкуп?”

  Въпреки, че често понятията корупция и подкуп се използват като синоними е необходимо да се направи разграничение между двете понятия. Корупцията обхваща и подкупа, но не всеки вид корупция е подкуп. Обичайно е да се разграничават по това, че и двете престъпления водят до незаконно облагодетелстване, но при подкупа то е само материално. Последният е винаги правно явление, а корупцията има и социално измерение. Естествено, когато чуем думата подкуп веднага, мисловно, правим асоциация с думата корупция, и обратно. Но подкупът е едно от измеренията на корупцията, наред с измамата, контрабандата и използването на вътрешна информация (НПК на Република България). Накратко казано, макар да са  две отделни юридически понятия, връзката между подкупът и корупцията е ясно изразена и те не могат да бъдат разглеждани поотделно
 • БЪДЕЩЕТО

  Тези средища и до днес оказват своето влияние върху развитието на човечеството. През предпоследното хилядолетие главните носители на висшата духовност на небесната вяра, произхождаща от бореалната ураническа традиция, в Евразия били древните хуни, чиито царе, наричани белгун (> българи), се считали за потомци на божествените монарси на Арктогея (Хиперборея) и Туран (Идел) и васали на Тенгри-Хан - Владетеля на Света от Агарта (Бялото Средище). След Покръстването при каган Борис-Михаил през 866 г.сл.Р.Хр. обаче, българите прекъснали връзката с високия духовен център и тяхната държава (саракт) вече не била част от Бялата Орда. Увлечени от повсеместния упадък на Кали-Юга (Тъмния или Железния Век), в края на краищата те били доведени до почти пълно унищожение в мрачните времена на днешния ден. Над съвременния свят възтържествували тъмните сили, въплътени в контринициатическите кръгове на световния конспиративен елит