Procheti.com

България в Европа

Обществени науки
Реферати | География |
Свали
Брой страници : 11

Развитие на туристическия бизнес в страната чрез подобряване на условията за туризъм и използване на съществуващата туристическа инфраструктура; Придобиване на опит на младите кадри по време на културния обмен; Подпомагане малките и средни предприятия в сферата на туризма/ ресторантьорство и хотелиерство/, участващи в проекта; Създаване на конкретни туристически маршрути специализирани за различните чуждестранни потоци; Създаване на мрежа за сътрудничество и обмяна на опит за развитие на туризма от двете страни на границата;