Procheti.com

“Бай Ганю”- срамното българско

Обществени науки
Есета | Литература |
Свали
Брой страници : 5

Той може да бъде и осмисленото като неправилно или неподобаващо бездействие, мълчание и примирение, както и като престъпването на морално устои и ценности, видоизменянето или дори липсата им. Но при всички случаи, срамът е крайно индивидуално понятие, своеобразно мерило за самокритичността на човек, но самокритичността като фукнция на личната духовна и личностна оценка и преоценка на дадено действие или манталитет, на анализирането на причините, обстоятелствата и последствията от това грешно според личните критерии поведение.