Procheti.com

БДС методи за химичен анализ на питейни води

Обществени науки
Пищови и лекции | Химия |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 26

Пробите се вземат в стъклени бутилки с обем поне 1 литър възможно най-бързо след вземането се провежда изпитване за цвят. Ако съхранението е неизбежно, пробите се съхраняват на тъмно при 40С. По време на съхранението се избягва контакт на водните проби с въздуха, особено в случаи когато e възможно да протекат окислително-редукционни реакции, които променят цвета. Промени в температурата също се избягват.