Procheti.com

Файлове от Астрономия

Общо 24
Обществени науки
 • Планетите от Слънчевата система

  Той прави една пълна обиколка за 88 денонощия със средна скорост 54 кm/s, която е почти два пъти по-голяма от средната скорост на Земята. Това е най-бързо движещата се планета. Затова пък тя се движи много бавно около оста си. С радарни наблюдения е установено, че нейния период на околоосно въртене е 59 дни, което е 2/3 от периода й на обикаляне около Слънцето. Това означава, че планетата извършва 3 завъртания осоло оста си за 2 обиколки около Слънцето.На Меркурий практически няма атмосфера. Затова през деня повърхността му се нажежава до над 400 градуса. При тази температура се топят калаят, оловото и даже цинкът
 • Еволюция на звездите

  Звездите се раждат от огромни облаци разреден газ и прах, съдържащи предимно водород и хелий. Под действие на собствените си гравитационни сили на привличане облакът постепенно се свива. При свиването част от гравитационната му потенциална енергия се превръща във вътрешна енергия. Газът се нагрява и започва да свети. Образува се протозвезда, съставена от плътно ядро и газова обвивка с малка плътност. При по-нататъшното свиване масата, плътността и температурата на ядрото продължават да нарастват. Когато температурата в централната област на ядрото достигне 107 К, започват реакции на термоядрен синтез, при който водородът се превръща в хелий. Отделената при тези реакции енергия нагрява още повече ядрото и налягането нараства.
 • Пренос на енергия във вътрешността на звездите

  Лъчистият пренос на енергия представлява всъщност “промъкването” на частиците (фотоните) през звездното вещество. Това става за милиони години поради многократното поглъщане, трансформиране и преизлъчване, характерни за взаимодействията на елементарните частици. В крайна сметка, достигайки до повърхността на звездата първоначално излъченият от осъществената термоядрена реакция фотон вече е трансформиран на няколко милиона фотона с много по-ниски енергии – фотоните на видимата светлина, чиято дължина на електромагнитната вълна е 3900-7600 Å.
 • Хотел Иберостар - Обзор

  Отивайки по нататък , стигаме до централната част на хотела. Там са разположени обслужващите блокове-ресторанти, барове, балнеоцентър, басейни. В план те контрастират с телата с  хотелските стаи. Тук имаме раздвиженост. Формата на тялото с ресторанта и вътрешния басейн е кръгов сектор отворен към идващия човекопоток. Пред него е разположен външния открит басейн, осъществяващ връзката с морето. На покрива на гореописаното тяло наблюдаваме преминаване от вертикална метричност в хоризонтална посредством разделянето на покривната площ на ъглови сектори. Това е осъществено посредством стоманобетонни прегради с променлива височина . Същите се събират в центъра на окръжността и създават илюзия за извисеност на иначе невисокото тяло. Тук канструктивното и архитектурно решение са в тясна връзка. На плоския покрив в съседния блок са разположени бар и
 • Курсов проект по ПИК

  Счита се, че Слънчевата система се е формирала преди 4.6 млрд. години в резултат на гравитационен колапс на слънчевата мъглявина - облак от междузвезден прах, газове и лед. С течение на времето по-голямата част от космическия прах и газ се събрали на едно място под действието на гравитацията и така се е формирало Слънцето. От останалата материя - прах, лед и газ, впоследствие се формирали планетите, луните, кометите и астероидите.
 • Меркурий

  Строеж Планетата има относително голямо желязно ядро (дори в сравнение със земното). Меркурий е съставен по маса от 70% метали и 30% силикати. Средната плътност на планетата е 5430 kg/m³, малко по-малка от земната. Причината, въпреки високото си съдържание на желязо, Меркурий все пак да отстъпва на Земята по плътност е много по-голямата маса на Земята (масата на Меркурий е 5,5% от Земната), която сгъстява цялата планета. Ядрото на Меркурий заема 42% от обема на планетата срещу 17% за Земята. Дебелината на заобикалящата мантия е 600 km.
 • Еволюция на звездите

  Съвременните наименования на съзвездията изцяло са повлияни от гръцката митология.По всяка вероятност това в започнало от Аратос-лекар и поет от свитата на независимия македонски владетел Антогонос Гонатас, който в 3 века преди новата ера, дава на различните съзвездия имена,свързани с гръцката митология.Картата на северното звездно полукълбо е създадена на тази основа през 2 век от Птоломей, описал 48 съзвездия.Съзвездията от Южното полукълбо са получили имената си много по късно от Байер и Хевелий през 17 век,Лаланд и Ла Кай през 18 век.По-голямата част от съзвездията са получили имена на птици и научни уреди. Първото нещо, което прави впечатление на човек, погледнал към небето е колко много са звездите и колко различни са те по блясък. Древните астрономи също са забелязали това многообразие и оттогава датира класифицирането на небесните обекти по този признак.
 • Мистерията на сините звезди

  Така, с помощта на телескоп, могат да бъдат видени само много млади бели джуджета с все още гореща повърхност - например тези, които осветяват планетарните мъглявини. В литературата можем да прочетем, че след това белите джуджета изтиват, като светимостта им намалява, а цветът им се променя в червен. Те приключват еволюционния си път, като угасват. Такъв бе добре установеният модел, преди да бъдат публикувани работите на Брад Хенсън. Той е открил, че на повърхността на достатъчно охладило се бяло джудже, молекулите на водорода трябва да поглъщат светлина от черванета област на видимия спектър. Или казано по-просто, охлаждайки се, белите джуджета не би трябвало да ;почервеняват, а напратив - да стават все по-сини. Нещо повече, техният блясък ще спре да намалява, превръщайки се в почти постоянен с течение на времето. Това откритие можеше да бъде сметнато за безобидно - какво значение има цветът на агонизиращите звезди, бил той син, бял или червен?...
 • Слънчев и лунен календар

  Първият месец Тот  е посветен на бога на Луната и мъдростта. Месец Атир е посветен на богинята Хатор. Фаменот е посветен на обожествения цар Аменофис. Името на месец Фармути е свързано с египетската богиня Ермут, Пахон – с египетския бог Хонсу и т.н. Месец Пайни е посветен на „празника на долината, а Месори - на „раждането на Слънцето”. Разливът на р. Нил е настъпвал в дните около лятното слънцестоене. На границата между ІV и ІІІ хил. пр. Хр. (началото на египетския календар) в някои от тези дни е започвала и египетската Нова година. По същото време се е наблюдавал и първият сутрешен изгрев на Сотис (Сириус), отъждествяван с богинята Изида.                              Поради разликата между календарната и тропичната година началото на новата календарна година (1 тот) бавно се е придвижвало през сезоните, като след всеки 1460 години отново се е падало на същата година по Юлианския календар.    
 • Слънчева система

  От което успява да види само един екземпляр в предсмъртния си час. Съчинението е забранено от Католическата църква от 1616г. до 1825г. извършвайки преврат в естествознанието тъй като се отказва от приетото в течение на векове схващане, че земята е център на Вселената. Обяснява видимите движения на небесните тела-около остта си и около Слънцето, в това число и на земята. Николай Коперник публикувал своите тези по астрономия през 1543г. след смъртта му неговите теории продължили да бъдат обсъждани. Галилей и следващите астрономи доказали ,че много идеи на Коперник са били правилни. Той лансирал хипотезата, че Земята и другите планети обикалят около Слънцето. Тази „революция” предизвикала много връждебност и разгорещени дебати, тъй като се вярвало, че Земята е най-важната планета.