Procheti.com

Файлове от Астрономия

Общо 4
Обществени науки
 • Планети, комети и астероиди

  Съставени предимно от газове като Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Газовият гигант представлява голяма на размери и маса планета, по-голямата част от обема на която бива заеман от газове като водород и хелий в течно или газообразно състояние. За газовите гиганти се счита, че имат ядро, състоящо се от силикатни скали и метали. То трябва да е достатъчно голямо, за да може силната му гравитация да позволи първоначалното концентриране на материал. За разлика от земеподобните планети, газовите гиганти нямат ясно изразена повърхност.
 • Международна космическа станция

  В началото на 1980-те НАСА планира космическата станция Фрийдъм (в превод „Свобода”) в отговор на съветските Салют и Мир. Тя никога не стигна по-далече от ранните планове и проучвания поради разпадането на СССР и края на Студената война. Края на космическата надпревара подтикна НАСА да започне преговори с Русия, Япония, Канада и Европа в началото на 1990-те за построяване на международна космическа станция. Този проект беше оповестен през 1993 година, а името му беше „Космическа станция Алфа”. Беше предвидено тази станция да е комбинация от планираните станции на всички тези агенции: Фрийдъм, Мир 2, Кълъмбъс и Японския изследователски модул.     През 1990-те проекта беше забавен, бюджета беше преразгледан и структурата на МКС беше често модифицирана. Станцията се оказа доста по-скъпа, от колкото беше първоначално предвидено. Според ЕСА от започването на проекта в края на 1980-те до вероятният край на станцията през 2016 г. по нея ще бъдат похарчени около €100 милиарда.
 • Планети, комети и астероиди

  Планети със структура подобна на земната, изградени предимно от скали и метали: Меркурий, Венера, Земя, Марс. Всички земеподобни планети имат приблизително една и съща структура: металическо ядро предимно съставено от желязо и обхванато от силикатна мантия За земеподобните планети са характерни каньони, кратери, планини и вулкани Газови гиганти: Съставени предимно от газове като Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Газовият гигант представлява голяма на размери и маса планета, по-голямата част от обема на която бива заеман от газове като водород и хелий в течно или газообразно състояние. За газовите гиганти се счита, че имат ядро, състоящо се от силикатни скали и метали. То трябва да е достатъчно голямо, за да може силната му гравитация да позволи първоначалното концентриране на материал. За разлика от земеподобните планети, газовите гиганти нямат ясно изразена повърхност. Обикновено при изчисления на диаметъра, обема и повърхностната им температура бива използвано ниво в атмосферата им, имащо налягане съответстващо на земното "морско равнище" разделят се на два класа
 • Движение на Земята около Слънцето.Слънчева деклинация

  Слънева деклинация. Наблюдавайки движението наСлънцето в разстояни е от една година, ще видим че то мени височинта си над хоризонта и положението си спрямо мястото на изгрева и залеза. Така на 21.03.слънцето изгрява точно на изток над оризонта и залязваточно на запад.на тази дата денят е равен на ноща и тя се нарича проетно равноденствие. След тази дата местата на изгрева и залеза се преместват по насевер. Денят нараства, а нощанамалява. Това продъжава до 22.06., когато се стига до т.нар.лятно слънцестоене. Тогава денят е най-дълъг, а ноща е най-къса в северното полукълбо. След тази дата слънцето се връща постепенно в същите положения, през които е минало.на 23.09. Слънцето отново изгрява точно на изток и залязва точно на запад. Този момент носи името есенно равноденствие. След тази дата Слънцето слиза все по на югкъм хоризонта, денят намлява а ноща се увеличава. На 22.12. Слънцето се намира в положениена зимно слънцестоене. Денят е най-малък, а ноща най-голяма засеверното полукълбо. От тази дата Слънцето постепенно се връща отново на север. Така при обикалянена земятаоколо Слънцето през м.април Земята се намира спрямо Слънцето на срещуположната страна на съзвездието Орион. Следователно от Земята ще виждаме Слънцето в областтазаемана от съзвездието Овен а на срещуоложната страна щенаблюдаваме съзвездието Везни. Проследяайки видимия път на Слънцето м/у звездите ще се открие, е той не съвпада с небеснияекватор. В перида от една година Слънцето се изкачва и слиза по д небесния екватор като склзчва ъгъл с него нар. слънчева деклинация. Слънчевата деклинация в течениена една година сепроменя всеки изминат ден.