Procheti.com

Ascomycetes - Торбести гъби

Обществени науки
Реферати | Български език |
Свали
Брой страници : 6

При едни от торбестите гъби , асцийте се развиват направо върху мицела , а при други се събират по много заедно и образуват пласт , наречен - спорообразуващ. Този пласт се образува на повърхността или вътрешността на плодните тела.