Procheti.com

Файлове от Архитектура

Общо 2
Обществени науки
  • Сравнителен анализ на две многофамилни жилищни сгради

    Курсова работа за лекционен курс по предмет Жилищни сгради специалност архитектура. Сравнителен анализ на две многофамилни жилищни сгради от българската и чужестранната практика.Анализ на Многофамилна жилищна сграда от чужестранната практика Mountain Dwellings и Анализ на Многофамилна жилищна сграда от българската практика „Жаклин”. Приложени са снимки и чертежи на двете сгради.
  • Зидарии

    - Вертикалните фуги са с дебелина 1см.Те трябва да бъдат изцяло запълнени с разтвор и да не съвпадат в два последователни реда, а да се разместват най – малко с ¼ тухла. Това се постига чрез спазване на приетата превръзка. - Вертикалните напречни фуги трябва да преминават по възможност през цялата дебелина на зида. - Стените и страниците на отворите трябва да бъдат строго вертикални, което се проверява чрез отвесиране – спускане на отвес от всеки нов хоризонтален ред  към едни и същи  предварително набелязани тухли от по–долните редове. - Употреба на половин тухли и парчета се допуска при зидане на надлъжни редове, на малко натоварени стенни участъци под прозорци, като броят им не трябва да надвишава 25% от  вложените цели тухли. При напречните редове половин тухли могат да се поставят най – малко през 5 цели тухли.