Procheti.com

Археология на Великото преселение

Обществени науки
Реферати | Археология |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 10

Духовният статус на мениджърите се доминира от сравнително високото им образователно и професионално равнище. Всички те са носители на висок професионализъм. Известно е, че мениджмънтът е специализирана, разностранна, подчертано интелектуална дейност. Успешното й осъществяване е възможно само при наличие на голямо духовно богатство на нейните субекти. Нещо повече, самото й осъществяване стимулира и възпроизвежда това богатство. Едва ли има друга професионална дейност, която да действа положително върху пълноценното и разностранно развитие на личността, каквато е мениджмънтът. Това обстоятелство обяснява силната професионално-дейностна мотивация на мениджърите, голямата им всеотдайност и привързаност към организациите, които ръководят