Procheti.com

Файлове от Археология

Общо 22
Обществени науки
  • Августа Траяна

    През 107 год. в резултат на военните походи и Дакия е превърната в римска провинция. Тракийският град Берое е преустановен и преместен на нов терен. През този период той заемал площ от около 500 дка. и бил укрепен със здрава крепостна стена. В чест на император Траян новият град е наречен на негово име – Августа Траяна. Удобни пътища са го свързвали с Черно море, Константинопол и Дунав. Това е истински икономически и социален разцвет. Това състояние на града продължава до към средата на ІІІ в. През този период се издигат много монументални сгради, храмове, частни къщи, великолепни паметници и др. Августа Траяна започва да съперничи на най-големите градове в римската провинция. В града идват много видни търговци да предлагат стоките си. Тук са сечени и бронзови монети. Развиват се множество занаяти – бронзолеарство, ковачество, дърводелство и др.
  • ОБРОЧНА ПЛОЧКА ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКАТА НАХОДКА В ГЛАВА ПАНЕГА

    Находката е станала в нивата, която в умерен наклон се издигала на запад над езерото на Глава Панега или „синилото”, както още го наричали, защото бистрата му вода се синеела отдалеко. Според старо народно предание в тази нива съществувал манастир, запустял и пропаднал неизвестно кога; под неговите развалини уж било заровено баснословно имане. Подбуждан от неколцина иманяри от околните села (Добревци, Блъсничево, Петровене), стопанинът на воденицата до Глава Панега Иван Василев се съгласил да поразкопаят „манастира” в нивата на „синилото”.