Procheti.com

Файлове от Археология

Общо 22
Обществени науки
 • Куполните гробници

  На континентална Гърция и по островите са разкопани стотици толосни гробници, проучванията продължават и в момента. За съжаление по-голямата част от тях са ограбени още през античността, но има и непокътнати гробищни комплекси благодарение на които може да въстановим до някъде погребалния обред и съпътстващите го обичаи. Толосите не са изключително явление само за Егейския свят, те са разпространени из цяла Европа и Близкия изток, като най-раните куполни гробници са датирани още през третото хилядолетие преди христа.
 • Артефактичен анализ

  Два от етикетите производителите поставят от вътрешната страна на дрехата (в последно време се забелязва и тяхната поява отвън, но няма да се занимавам с това, защото практиката все още не е станала масова). Единият е горе на гърба (вж.Приложение 1). Той носи информация за марката на дрехата - фирмата производител, както и за нейният размер, посочен чрез цифра или латинска буква, а понякога могат да присъстват и двете. Това различно оразмеряване на дрехите излишно затруднява клиентите да посочат размера, който носят. Този етикет обикновено е изработен от  плат и текста е нашит с конец (нишки). Другият етикет се намира от лявата страна, захванат за ръба на дрехата (вж. Приложение 1). Той е изработен от специфичен материал, който е труден за определяне ( нещо смесено между хартия и полиетилен). На него отново е посочена марката, но тук вече в допълнение има града и държавата, в които е произведен продукта
 • Археология на Великото преселение

  Духовният статус на мениджърите се доминира от сравнително високото им образователно и професионално равнище. Всички те са носители на висок професионализъм. Известно е, че мениджмънтът е специализирана, разностранна, подчертано интелектуална дейност. Успешното й осъществяване е възможно само при наличие на голямо духовно богатство на нейните субекти. Нещо повече, самото й осъществяване стимулира и възпроизвежда това богатство. Едва ли има друга професионална дейност, която да действа положително върху пълноценното и разностранно развитие на личността, каквато е мениджмънтът. Това обстоятелство обяснява силната професионално-дейностна мотивация на мениджърите, голямата им всеотдайност и привързаност към организациите, които ръководят
 • Археология на Късната античност

  Финансовата работа в диоцеза била съсредоточена в ръцете на racionalis dioceseos (Диоклетианово време), по-късно comes largitionum, или comes thesaurorum. Той бил представител на диоцеза на comes sacrarum largitionum. Такъв чиновник на диоцеза Тракия някой си Salia (comes thesaurorum  per Thracias) ни е известен през ІV век.   Върховната власт над войската, настанена в градовете на диоцеза Тракия, била в ръцете на началника на войската в Тракия (magister militum per Thracias) с ранг vir illustris. Ние знаем имената на следните началници на войската в Тракия. Костант – 412 г., Арнигискъл – 447, Анагаст – 467, Юлиан – 493, Хипатий – 513, Кирил – 514, Виталиан – 515, Герман  - към края на управлението на Юстин І, Юстин – 538 г. Хилвуд – 530, един с неизвестно име, родом от Дуросторум, от VІ век, П. Расинаций – VІ в.
 • Антични паралели на каните от средновековната керамика от ХІ - ХІІ век

  Дълго време, поради слабото проучване на тази керамика една част от нея е отнасяна към периода на Първото българско царство (VII – началото на  XI в.), а друга – към Второто българско царство (края на XII - XIV). Но керамиката от периода на византийското владичество в българските земи (XI – XII в.) се различава и обособява отделна група. Тя е работена както на ръчно, така и на крачно грънчарско колело. Характерна е добре пречистената глина със сравнително слаби примеси на дребни кварцови частици и шамот. Характерно е наличие на голямо количество фина слюда в тестото. Украсата се състои основно от пояси от хоризонтално и по рядко от вертикално врязани линии.
 • Куполните гробници

  На континентална Гърция и по островите са разкопани стотици толосни гробници, проучванията продължават и в момента. За съжаление по-голямата част от тях са ограбени още през античността, но има и непокътнати гробищни комплекси благодарение на които може да въстановим до някъде погребалния обред и съпътстващите го обичаи. Толосите не са изключително явление само за Егейския свят, те са разпространени из цяла Европа и Близкия изток, като най-раните куполни гробници са датирани още през третото хилядолетие преди христа.
 • Римската гробница в град Силистра

  Открита е случайно през 1942 г. в южните покрайнини на Силистра, където се развива античния некропол на Дуросторум - един от най-значителните римски градове на Долния Дунав през II-VI в. Действително в център като Дуросторум е съвсем основателно да се очакват и разкриват представителни паметници с високи художествени достойнства като гробницата със стенописите. От 106 г. сл. Хр. до VI в. тук постоянно и без прекъсване лагерува най-важната военна единица на Империята на Долния Дунав - XI Клавдиев легион. Около неговия лагер се формира античният град, който през 167 г. сл. Хр. получава муниципалитет с всички произтичащи от това благоприятни последствия. През П-Ш в. Дуросторум изживява бурен просперитет. Свидетелство за това са внушителните по размери градски бани, езически храмове и олтари, градски и крайградски вили, богати погребения и пр. Архитектурните украси, статуите, пластичните лампи, съдове, накити, монетни съкровища и др. подсказват висока култура, в която откриваме реплики на върховните достижения на античната цивилизация.
 • Характеристика на керамиката от късната бронзова епоха в днешните се-верни български земи

  Керамичният комплекс е представен от различни форми, орнаментални техники и мотиви. Той се променя в отделните фази, което е един от основните критерии за тяхното разграничаване.    Характерът на културата са определя като консервативен (Shalganova 1995: 306) и от тази гледна точка формалните характеристики на съдовете не претърпяват значителни промени. Още през първата фаза на културата са представени основните керамични форми: амфоровидни съдове, кани или чаши с една дръжка, кантаросовидни съдове, купи с фуниевидно устие с една или две дръжки
 • Византийска архитектура

  Наистина Равена останала още за един век като звено между тях, но повече  под източно влияние, защото Византия успяла в това време да осигури самостоятелна ръководна и обединяваща политическа и културна роля в източната половина на Средиземноморския културен свят, докато папският Рим отначало не е бил в състояние да играе тази роля на Запад. Тук германските народи внесли свои разбирания и тенденции в живота и в държавната уредба, което дало своето отражение и в архитектурата, без то да може да изрази на първо време  в един стил и нови форми. Напротив, на Изток политически и културно централизираната Византия още в началото успешно уеднаквявала главните различия в своите провинции и упражнявала силно влияние върху съседните и изостанали в културно отношение народи и държави. Освен това и тук. Както в цяла Европа и Предна Азия по това време назрявали икономически и политически отношения , които водили към отменяне на робовладелския стой, към образуване на нов строй-феодалия, със закрепостяването на дребните земевладелци и организирането на едрото земевладение на нови начала.