Procheti.com

Антични паралели на каните от средновековната керамика от ХІ - ХІІ век

Обществени науки
Реферати | Археология |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 6

Дълго време, поради слабото проучване на тази керамика една част от нея е отнасяна към периода на Първото българско царство (VII – началото на  XI в.), а друга – към Второто българско царство (края на XII - XIV). Но керамиката от периода на византийското владичество в българските земи (XI – XII в.) се различава и обособява отделна група. Тя е работена както на ръчно, така и на крачно грънчарско колело. Характерна е добре пречистената глина със сравнително слаби примеси на дребни кварцови частици и шамот. Характерно е наличие на голямо количество фина слюда в тестото. Украсата се състои основно от пояси от хоризонтално и по рядко от вертикално врязани линии.