Procheti.com

Анализ на работата по качвството

Обществени науки
Курсови работи | Стопанска история |
Свали
Брой страници : 24

Много често качеството се използва като основен критерии при определянето на полезността на даден обект.Поради тази причина качеството заема важно място във всеки отрасъл. Качеството е изключително динамична категория.То се намира в процес на непрекъснато развитие и усъвършенстване. С течение на времето представата за качеството на даден продукт еволюира и затова днес се използват множество различни определения,които дават отговор на въпроса -Що е качество? Н