Procheti.com

Аляски Кордилери

Обществени науки
Реферати | География |
Свали
Брой страници : 4

На изток граничат с областта на големите равнини по долината на р. Маккензи до устието й в море Боуфърт. Бреговата линия е силно нарязана в южните части, където преобладават дълбоко врязани заливи, типични фиорди. Аляските Кордилери имат същите структурни особености, характерни за цялата планинска система. В Аляска много ясно се очертават дъговидно извити планински вериги.