Procheti.com

“АДАМ СМИТ И НЕГОВОТО МЯСТО В ИСТОРИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ. ВЪЗГЛЕДИТЕ МУ ЗА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ”

Обществени науки
Реферати | Икономика |
Свали
Брой страници : 8

Обществения интерес за Смит е резултат от сблъсъка от егоистични интереси за стокопроизводителите, дейността и конкретното участие на които се подчинява на властта на „невидимата ръка”-метафора, зад която се крие стихийния пазарен механизъм на разпределението на ресурсите по отрасли чрез търсенето и предлагането. За Смит формиращото се капиталистическо стоково производство е „естествен ред”, подчинен на „естествени закони” Това е едновременно и теоритичен модел на обществото и теория на стопанската политика на макро и микроравнище.